1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  TÜPRAŞ tan aracı bir firma kanalıyla getirilen asfalt ve asfalt malzemesinin idareye eksik teslim edilmesinden dolayı muayene ve kabul komisyonlarının sorumluluğu bulunmakta mıdır? TÜPRAŞ tarafından verilen miktar ile idareye teslim edilen miktar arasındaki uyumsuzluk nasıl tespit edilir?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Muayene kabul tutanağından malın teslim edildiği tarihe yönelik bir düzenleme yapılmaması, sadece tutanak düzenleme tarihine yer verilmesi halinde, bu düzenlemeden hareketle gecikme cezasına hükmedilebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Geçici kabul şartları olan işin % 5’inden daha az eksiklik olması şartı gerçekleşmediği halde, geçici kabul yapılmış olması gecikme cezası kesintisi yapılmasına engel midir?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Eksik imalatların sözleşme bedelinin % 5 inden az olması ve eksik kalan imalatların kullanıma engel olmaması hallerinde, yükleniciden işin zamanında tamamlanmadığı için gecikme cezası kesintisi yapılabilir mi? % 5 kapsamındaki eksik imalatlar geçici kabulden sonra yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Kesin kabul öncesinde, yüklenicinin kusuru olmadan rüzgar sebebiyle ortaya çıkan zarardan dolayı idarenin yapım işi için harcama yapması mümkün müdür? Yüklenici rüzgar sebebiyle ortaya çıkan zarardan kesin kabul yapılmadığı için sorumlu mudur?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  İşin kullanımına engel olmayan, geçici kabuldeki eksiklikler için verilen süre boyunca yüklenici firmaya ceza kesintisi yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Yüklenicinin ilk dilekçesine istinaden yapılan incelemede işin geçici kabule hazır hale gelmediği anlaşılmışsa, geçici kabul itibar tarihi olarak ilk dilekçe tarihi yerine ikinci dilekçe tarihinin esas alınması gerekir.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Kesin kabul sonrasında tespit edilmiş eksik işlerin yüklenici tarafından tamamlanmaması nedeni ile bu imalatların İdare tarafından başka yüklenicilerden yapılan mal ve hizmet alımları ile tamamlanmış olmakla birlikte, söz konusu iş için yüklenici tarafından verilen teminat mektubunun nakde dönüştürülmesi için ilgili banka hakkında dava açıldığı görüldüğünden kamu zararından bahsedilemez.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Geçici hakedişin geçici kabul tutanağı ile belirlenmiş olan geçici kabul itibar tarihinden sonra düzenlenmiş olması, söz konusu işin zamanında bitirilmediği yönünde kesin bir kanıt değildir.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  İşin tesliminin Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağı ile belgelendirileceği, işin bitim tarihinin de bu tutanakta kayıt altına alınan geçici kabul itibar tarihi olduğu.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Yapım işlerinde işin bitim tarihi, kabul tutanağının idarece onaylandığı tarihtir.

  Devamını Oku