1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Yeni birim fiyatların piyasada araştırma yapılarak, proforma faturalar alınarak, en düşük fiyat veya ortalama fiyatlar üzerinden hesaplanması ve ödemelerin de buna uyarlı yapılabilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Yeni birim fiyat tespitlerinde, analizde kullanılan rayicin hatalı alınması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Daire Başkanlığı tarafından belirlenen yeni birim fiyatlardaki indirim oranının Genel Müdürlük tarafından kaldırılması ve yükleniciye iadesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Sözleşme ekinde fiyatı bulunmayan, yeni birim fiyat tespiti yapılırken, yüklenici kar oranı yerine başka bir kar oranı üzerinden yeni birim fiyatın tespit edilebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Ticaret ve sanayi odasınca uygulama ayına ait rayiçlerin onaylanması şartıyla, yeni birim fiyat tespitinde kullanılması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  İşin yapıldığı yer ve dönemdeki rayiçlerin tespiti amacıyla, başka bir mahaldeki ticaret odası fiyatlarının yeni birim fiyat tespitinde kullanılabilmesi mümkün müdür? Yeni birim fiyat tespiti yapılırken tespit bir birim üzerinden mi yoksa imalatın tamamı üzerinden mi yapılmalıdır?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Vazgeçilen imalat kalemi ile yeni iş kalemi arasında fiyat yakınlıklarının bulunması, vazgeçilen imalata yüklenicinin yüksek kırım vermiş olması, yüklenicinin teklif ekinde benzer nitelikteki iş kalemlerinin dikkate alınmaması hallerinde, 15x30x70 bordür yerine 15x30x50 bordür alınması kamu zararı oluşturur mu?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Yeni birim fiyat tespitinde yüklenici kar oranı, yüklenicinin teklifinde sunduğu kar oranı ile aynı olmak zorunda mıdır? Üst sınır olan % 25 üzerinden kar hesabı yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Yeni birim fiyatlara sözleşme bedeli ile yaklaşık maliyet arasındaki indirim oranının uygulanarak hesaplama yapılması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  İdarenin bilgisi dahilinde yapılması gerekli bir imalat yerine başka bir imalat yapılması halinde, sonradan yeni birim fiyat yapılarak mukayeseli keşifle hesaplama yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Teklif birim fiyatlı bir işte yeni birim fiyat oluşturulurken, teklif mektubunda yer alan aynı mahiyetteki iş kaleminin birim fiyatının dikkate alınmaması kamu zararı oluşturur.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında verilen rayiçlerin yeni birim fiyat tespitinde kullanılması gerektiği.

  Devamını Oku