1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Uygulama yılında öngörülen miktardan daha fazla ihzarat bedeli ödenmesi kamu zararı mıdır? İhzarat bedelinin fazla ödenmesi halinde, sonraki yıllarda imalata söz konusu ihzaratların dahil edilerek hakedişten kesinti yapılması halinde kamu zararı fiilen gerçekleşmemiş mi kabul edilir?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Geçmişe yönelik olarak revize iş programı düzenlenebilir mi? Yapım işlerinde geçmişe yönelik iş programı değiştirilerek fiyat farkı hesabı da yeniden yapılabilir mi? Geçmişe yönelik fiyat farkı hesabının değiştirilebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Harcırah

  İçişleri Bakanlığından izin alınmadan, düzenlenen eğitim seminerlerine katılan kişilere ödeme yapılabilir mi? İzinsiz eğitim seminerine katılan mahalli idareler personeline ödeme yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Bakanlığına, idaresine, incelenmesi gerekirse soruşturulması için yazılması şeklinde verilen daire ilamlarının Sayıştay Temyiz Kuruluna götürülebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Ceza

  Teknik şartnamede eğitmenlerin en az lise mezunu olacağı belirtilmesine ve eğitmenlerden bir tanesinin lise mezunu olmamasına rağmen çalıştırılması halinde, ceza kesintisi yapılması gerekir mi? İhale dokümanında ceza kesintisine yönelik olarak düzenleme yapılmamışsa, ihale dokümanına aykırı kişi çalıştırılması ceza kesintisine neden olabilir mi?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Belediye Gelirleri

  Bilardo salonu olarak geçen yerlerden eğlence vergisi alınması gerekir mi? Belediye gelirinin zamanaşımına uğratılması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Yıllık izin ve 30 günü aşan hastalık dönemlerinde zabıta memurlarına ödenen fazla çalışma ücretinin kamu zararı olarak kabul edilmesi halinde, söz konusu tutarın 60 günlük kısmı ile sınırlı olarak mı tahsil edilmesi gerekir? Danıştay kararı gereği bu tutarların alınması imkansız mıdır? Sorumlular kamu zararını İcra İflas hükümlerine göre ödedikten sonra, kamu zararından faydalanan kişilere rücu edebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Sosyal denge tazminat ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekir mi? Belirlenen tutarlar net olarak mı, brüt olarak mı uygulanmalıdır?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Yeni birim fiyatların piyasada araştırma yapılarak, proforma faturalar alınarak, en düşük fiyat veya ortalama fiyatlar üzerinden hesaplanması ve ödemelerin de buna uyarlı yapılabilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Ceza

  Hizmet alım ihalesi teknik şartnamesinde; “Aşçı, aşçıbaşıları, yardımcıları ve teknik personeller; ilgili meslek kurumlarından ustalık belgesine veya diplomaya sahip olacaktır. Ayrıca aşçı ve aşçıbaşı yardımcılarının beş yıllık iş deneyimi olacaktır. İstihdam edilen gıda mühendisi veya diyetisyenin diplomasının noter tasdikli örneği idareye sözleşme aşamasında teslim edilecektir.” İfadeleri varken ve yüklenici tarafından iş tam yapılmasına karşın, aşçıların beş yıllık iş deneyimi olduğuna yönelik belge sunulmamışsa, bu firma hakkında ceza kesintisi yapılabilir mi? Ceza kesintisi için nelere dikkat edilmelidir?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Döner Sermaye Katkı Payı

  Yabancı uyruklu öğrenci sınavlarından alınan paraların döner sermayeye aktarılması ve aktarılan paralardan döner sermaye katkı payı ödemesi yapılması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Üniversite sosyal tesisleri iktisadi işletmelerinde Senato kararı ile yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi yapılabilir mi?

  Devamını Oku