1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Damga Vergisi

  İhale karar damga vergisi imza edilen sözleşme bedeli üzerinden mi, yoksa ihale komisyonu kararında yer alan teklif bedeli üzerinden mi tahsil edilmelidir?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Damga Vergisi

  İhale karar ve sözleşme damga vergilerinde vergiyi doğuran olay ne zaman ortaya çıkar? Firmanın kusurundan kaynaklı hallerde sözleşme imzalanamaması durumunda ihale karar damga vergisi alınabilir mi? Yüklenici kusuru olmayan durumlarda ihale karar ve sözleşme damga vergilerinin alınabilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Damga Vergisi

  İş artışlarından artış tutarı üzerinden sözleşme damga vergisi kesilmesi gerekir mi?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Damga Vergisi

  Belediye tarafından sosyal güvenlik kurumuna ve gelir idaresi başkanlığına verilen beyannamelerde damga vergisi ödemesi yapılabilir mi? Ödenen damga vergileri kamu zararı olarak ele alınabilir mi?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Damga Vergisi

  Yükleniciler ile alt yükleniciler arasında imza edilen sözleşmelerden damga vergisi kesilmemesi kamu zararı oluşturur mu?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Damga Vergisi

  Yüklenici ile alt yükleniciler arasında imza edilen sözleşmelerin damga vergisinin yatırılmaması kamu zararı mıdır? Yüklenicilerle alt yükleniciler arasındaki sözleşmeden kaynaklı damga vergisinin beyanlarının verilmiş olması ve ilgili vergi dairesince de tahakkuklarının yapılmış olması kamu zararını ortadan kaldırır mı?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Damga Vergisi

  İhalelerin idari yargı makamları ya da idare ile yüklenici arasında sulh anlaşması yapılması yoluyla iptal edilmesi halinde, vergiyi doğuran olay ortadan kalkar mı, bu tür ihalelere ilişkin damga vergilerinin alınmaması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Damga Vergisi

  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 83. Maddesi, bu kanuna tabi yapım ve onarımlar nedeniyle düzenlenen ihale kararı ve sözleşmelerin damga vergisi yönünden müteahhitler hakkında da uygulanabilir mi?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Damga Vergisi

  Yüklenici ile alt yüklenici arasında imza edilen sözleşme nedeniyle oluşan damga vergisinin kesilmemesi kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Damga Vergisi

  Sözleşme, ihale kararı ve ödemelerden damga vergisi kesilmediği gerekçesiyle kamu zararına hükmedilebilir mi? Vergi dairesine yatırılan ve belgelendirilen tutarlar kamu zararı miktarından düşülebilir mi?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Damga Vergisi

  Kamulaştırmasız el atma bedeli ödemeleri ve sözleşme üzerinden damga vergisi kesilebilir mi?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Damga Vergisi

  Yatırım Programında yer alan uluslararası ihalede damga vergisi istisnası uygulanabilir mi?

  Devamını Oku