1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Belediye Harcamaları / İlişkileri

  Dünya Anlayış ve Barış Haftası dolayısıyla belediye bütçesinden harcama yapılabilmesi mümkün müdür? Mahalli müşterek ihtiyaç kabul edilebilir mi? Bu tür harcamalar temsil ağırlama olarak ele alınabilir mi? Muhasebe yetkililerinin bu kapsamda yapılan harcamalardan kaynaklı kamu zararından sorumlulukları var mıdır?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Teknik şartnamede öngörülen kalınlıktan daha fazla asfalt serilmesi halinde, fazla serilen asfalt bedeli idarelerce ödenebilir mi? Teknik şartnameye aykırı imalat bedeli idarelerce ödenebilir mi?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri

  Temsil ağırlama kapsamında bazı personele ve meclis üyelerine gömlek ve kravat alınması mümkün müdür? Temsil ağırlamada nelere dikkat edilmelidir.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Tedviren bir görevi yürüten kişilere sosyal denge tazminat ödemesi yapılabilir mi? Hukuk müşavirliği görevini tedviren yürüten kişilere asile ödenen sosyal denge tazminat ödemesinin yapılabilmesi olanaklı mıdır?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Sayıştay Temyiz Kuruluna başvuru süresini geçiren kişilerin dilekçeleri dikkate alınabilir mi?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Damga Vergisi

  İhale karar ve sözleşme damga vergilerinde vergiyi doğuran olay ne zaman ortaya çıkar? Firmanın kusurundan kaynaklı hallerde sözleşme imzalanamaması durumunda ihale karar damga vergisi alınabilir mi? Yüklenici kusuru olmayan durumlarda ihale karar ve sözleşme damga vergilerinin alınabilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Kdv / Diğer Vergiler

  Mülkiyeti idareye ait olan, yap işlet devret modeliyle yaptırılan otogar, alışveriş merkezi ve reklam panolarının işletilmesi, işletme hakkının kiraya verilmesi kapsamında mıdır? Yap işlet devret modeliyle yapılanlardan kiracının işlettiklerinden KDV alınabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Hüküm tarihinden önce yapılan tahsilat Sayıştay yargılamasında temyiz konusu olabilir mi?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Hukuk işleri müdürlüğünde görev yapan diğer personele, memurlara avukat vekalet ücreti ödemesi yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Kamu zararı hesabı yapılırken, hesaplama brüt tutar üzerinden mi yoksa net tutar üzerinden mi yapılır?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Mali hizmetler müdürlüğü ve muhasebe yetkilisini birlikte yürüten kişilere ikinci görev tazminatı (aylığı) ödemesi yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Zabıta müdürü kadrosuna atanabilmenin şartları nelerdir? Yıl şartı nasıl ele alınmalıdır?

  Devamını Oku