1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Zabıta müdürlüğü kadrosunda olan bir kişinin, başka bir müdürlüğe vekaleten atanması halinde, fiilen zabıta müdürlüğünde çalışmadığından, fazla mesai ödemesi yapılması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Belediye zabıta kadrosunda olmakla birlikte, diğer müdürlükler bünyesinde çalışan zabıta (itfaiye) personellerine, sadece zabıta ve itfaiye personellerine ödenen fazla mesai ücretinin ödenebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Araç kiralama işinde, havuzda bulunan araçlar fazla kilometre yapmamasına karşın, şoförlere fazla mesai verilebilmesi mümkün müdür? Fazla mesai ile araçların fazla kilometreleri arasında bağlantı kurulması doğru mudur?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Fazla mesai puantaj cetveli olmadığı halde, fazla mesai ödemesi yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Fazla sürelerle çalışma ve fazla çalışma ücretlerinin toplu iş sözleşmeleri ile işçiler lehine yükseltilmesi mümkün olmakla birlikte, böyle bir belirleme yapılmamışsa, İş Kanunu hükümleri uyarınca fazla süreli çalışma ücretinin normal çalışma ücretinin % 25 fazlası olarak uygulanması gerekir.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Fazla çalışmada sınır konusunda 4857 sayılı İş Kanunu günlük ya da haftalık bir sınır getirmemiştir. Sadece yılık olarak sınırlama getirmiştir. İşçi yararına konulmuş hükümlerin onun zararına uygulanması yorum kurallarına uygun düşmeyeceğinden, işçiye yılda 270 saatten fazla olmak üzere fazla mesai yaptırılması yasak olsa da, 270 saati aşan çalışmaların fazla çalışma olarak değerlendirilip ücretlerinin zamlı olarak ödenmesi gerekir.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Bayram ve genel tatil günlerinde yapılan çalışmaların 270 saatlik sınıra dahil edilmemesi gerektiği.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  İşçilerin haftalık normal çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla süreli çalışma ücreti ile ilgili olarak imzalanan Toplu İş Sözleşmesinde bir düzenleme yapılmadığından, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 41'inci maddesinde belirtildiği üzere fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  İşçiye yılda 270 saatten fazla olmak üzere fazla mesai yaptırılması yasak olsa da 270 saati aşan çalışmaların fazla çalışma olarak değerlendirilip ücretlerinin zamlı olarak ödenmesi gerekir.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  İşçiye yılda 270 saatten fazla olmak üzere fazla mesai yaptırılması yasak olsa da 270 saati aşan çalışmaların fazla çalışma olarak değerlendirilip ücretlerinin zamlı olarak ödenmesi gerekir.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Fazla çalışma süresi yıllık 270 saati aşabilir. Bu sınır işçiyi korumaya yönelik olarak getirilmiştir.

  Devamını Oku