1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Kapsam

  Elektrik alımlarını ihale kanunu kapsamında yapılması gerekir mi? Bu şekilde yapmayan idareler hangi şartlarla kamu zararından kurtulabilir?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Kapsam

  Vergi mevzuatı, belediye mevzuatı, hesap işleyişleri, ödeme ve ilgili kanuni belgelerin kontrolü ve yapılan hataların tespiti, hataların tekrar yapılmaması için gerekli önlemlerin alınması, ilgili diğer yasal düzenlemelerdeki değişiklikler konusunda bilgilenme ve personelimizin bilgisinin üst seviyeye çıkarılmasına yönelik ihale yapılmaksızın dorudan temin yöntemiyle danışmanlık hizmeti alınmasında sakınca bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Kapsam

  Hizmet yoluyla hukuki danışmanlık alımı konusu 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında hukuk birimleri tarafından yerine getirilmesi gereken bir görev olmadığından, satın alınan hizmetin mevzuatına uygun olduğuna.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Kapsam

  Vali Konağı ve Makamı için alınan ve şahsi nitelik taşıyan parfüm ve güve savar adlı malzemelerin bedelinin özel idare bütçesinden karşılanamayacağı

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Kapsam

  Hizmet alım ihalesi yoluyla mimar, mühendis, tekniker, kimyager, usta, şoför, büro hizmetleri görevlisi, düz işçi çalıştırılmasında mevzuata aykırılık olmadığı.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Kapsam

  Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli E cetvelinin 28’inci maddesi kapsamına girmeyen personel için yabancı dil kurs hizmeti satın alınması mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Kapsam

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanun Gereğince Yürürlüğe Konulan İkincil Mevzuat Kapsamında Gerçekleştireceği Alımlar İçin Mali Danışmanlık Hizmeti alımının mevzuata aykırı olduğu

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Kapsam

  Belediyece Anıtkabir gezisi düzenlenmesi ve bu gezi için kiralanan otobüslere ilişkin giderlerin bütçeden ödenmesinde mevzuata aykırılık yoktur.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Kapsam

  Bankadan alınan krediye ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisinin belediye bütçesinden ödenmesinde mevzuata aykırılık yoktur.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Kapsam

  Mahalli idareler, merkezi yönetim kapsamında olmamakla birlikte malları Devlet malı niteliğinde olduğundan, Bütçe Kanununda istisna olarak sayılan giderler dışında Devlet mallarının sigorta giderlerinin bütçeden karşılanması mümkün değildir.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Kapsam

  Belediyece KDV iadesi uygulamasından yararlanmak için Yeminli Mali Müşavirden danışmanlık hizmeti satın alınmasında mevzuata aykırılık var mıdır?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Kapsam

  İdarenin nakit mevcutlarının ödenmesi gereken hakediş tutarlarını karşılamada yetersiz kalması ve ödemelerde oluşan gecikmeler nedeniyle yüklenici tarafından icra takibi başlatılması sonucu faiz, icra dairesine ödenen tahsil harcı, avukatlık vekalet ücreti, icra masrafı gibi giderlerin ödenmesinde mevzuata aykırılık yoktur.

  Devamını Oku