1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Yemek İhaleleri

  Sayıştay temyiz kurulunun bozma kararına göre; para temsili araçlar (ticket, multinet vb.) ile yemek ihalesine çıkılması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Yemek İhaleleri

  Yemek yardımı para temsili araçlar (Multinet, ticket vb.) ile yapılabilir mi? Bu şekilde yapılan yardımlarda kamu zararı ortaya çıkar mı? Yemek maliyetinin yarısının mı, yoksa bütçe uygulama talimatlarında belirtilen asgari tutarın mı memurlardan alınması gerekir?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Yemek İhaleleri

  Memurlara yemek yardımları para temsili araçlar (multinet, ticket vb.) ile yapılabilir mi? Bu şekilde yapılan ihalelerde memurlardan alınması gerekli minimum tutar ne şekilde belirlenir? Bütçeye konulan ödenek mi, yoksa memurlarca verilmesi gerekli minimum tutar mı baz alınarak ödemeler ve kamu zararı hesaplanmalıdır?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Yemek İhaleleri

  Mutfak ve yemekhanede görevlendirilen devlet memurlarından, yemek maliyetinin belirli bir kısmının alınmaması kamu zararı mıdır? Bu kişiler yemeklerden ücretsiz faydalanabilir mi?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Yemek İhaleleri

  Memurlara yapılacak yiyecek yardımının yemek verme yerine, para ile temsil edilen araçlar (ticket) vasıtasıyla yapılması kamu zararı mıdır? Bu hallerde yemek maliyetinin tamamı mı yoksa yarısı mı kamu zararı olarak kabul edilmelidir?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Yemek İhaleleri

  Yemek bedellerinin yarısının mı, yoksa bütçeyle belirlenen en az bedelin mi memurlardan alınması gerekir?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Yemek İhaleleri

  Devlet memurlarına yemek yardımının para temsili araçlar (ticket, kart, multinet vb.) ile yapılması mümkün müdür? Bu tür ihaleler kamu zararı olarak ele alınabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Yemek İhaleleri

  Para ile temsil edilen ticket vb. araçlar ile ihale yapılmasında ve yapılan ihaleler neticesinde firmalara ödeme yapılmasında sakınca bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku