1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Memurlar eliyle yapılan tebligatlarda maktu tebligat ücreti kimlere ödenebilir? Bu şartları taşımayan memurlara ödeme yapılması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Belediyede çalışan memurlara, kanuna aykırı olarak toplu sözleşmesine hüküm konulmak suretiyle ödeme yapılması mümkün müdür? Toplu iş sözleşmesi ödemeleriyle, memurlara ödenmesi gereken limitin üstüne çıkılabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Zabıta memuru olan bir kişinin belediye başkan yardımcılığı kadrosuna atanması halinde, ek ödeme, yan ödeme ve tazminatlardan yararlanma imkanı var mıdır? Hangi şartlara dikkat edilmesi gerekir?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Eşleri çalışan kişilere yapılan aile yardımı ödeneği kamu zararı olarak ele alınabilir mi? Bu kapsamda ödeme yapan kişiler bundan sorumlu tutulabilir mi?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Belediye çevre koruma müdürlüğü bünyesinde çalışan memurlara fazla mesai ödemesi yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Hukuk işleri müdürlüğünü tedviren yürüten ve avukat olmayan kişilere (Başkan yardımcısına) avukatlık vekalet ücreti ödemesi yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Hukuk fakültesi dekanına hukuk işleri koordinatörlüğü görevi sebebiyle avukatlık vekalet ücreti ödemesi yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Fiilen eğitim ve öğretime başlamamış okullarda öğretim elemanlarına geliştirme ödeneği ödenmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Asilde aranan şartları taşımayan bir kişiye vekalet ettiği kadronun ödenekleri (zam ve tazminatları) verilebilir mi, ödemeleri yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Tedviren bir görevi yürüten kişilere sosyal denge tazminat ödemesi yapılabilir mi? Hukuk müşavirliği görevini tedviren yürüten kişilere asile ödenen sosyal denge tazminat ödemesinin yapılabilmesi olanaklı mıdır?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Hukuk işleri müdürlüğünde görev yapan diğer personele, memurlara avukat vekalet ücreti ödemesi yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Mali hizmetler müdürlüğü ve muhasebe yetkilisini birlikte yürüten kişilere ikinci görev tazminatı (aylığı) ödemesi yapılabilir mi?

  Devamını Oku