1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Faiz

  İdareler paralarını bankaların vadeli hesaplarında piyasada oluşan benzer vadedeki DİBS faiz oranından daha düşük faiz oranlarıyla değerlendirebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Faiz

  Bir kamu idaresinin kamu bankalarından birindeki mevduatına, o bankanın verdiği faizin, bazı dönemlerde DİBS için piyasada oluşan faiz oranından daha düşük kalması bir kamu zararı olarak nitelendirilemez.

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Faiz

  11.09.2013 tarih ve 28762 nolu Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği ile vadeli mevduat faiz oranının DİBS faiz oranından daha düşük olamayacağı kuralı sadece uzun vadeli kaynaklara getirilmiştir. Ziraat Bankasında açılan vadeli mevduat hesabına ilişkin faiz oranlarının piyasada oluşan benzer vadedeki DİBS faiz oranlarından daha düşük olması sebebiyle tazminine

  Devamını Oku