1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Süre ve Süre Uzatımı

  Yüklenici firmanın canlı hayvanları sevketmek üzere hazırladığı geminin hayvanları yükleme sırasında arıza yapmasının ve bu arızanın 22 günde giderilmesi nedeniyle bu durumun mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek 20 gün cezasız ek süre verilmesi talebi.

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İtirazen Şikayet Başvurusu Olarak Yapılan Başvurunun Kurul Kararına Karşı Yapılan Başvuru Olduğunun Anlaşılması Durumunda Başvuru Bedelinin İade Edilip Edilmeyeceği Hakkında

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  4734 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde öngörülen % 6 oranının üzerinde kesin teminat veren istekliye, 4735 sayılı Kanun kapsamında yüklenici sıfatıyla fiyat farkı veya iş artışı şeklinde ödeme yapılacak olması halinde, sözleşme imzalanmadan önce idareye verilen kesin teminat tutarının ihale bedelinin % 6 sını aşan kısmının ek kesin teminat olarak kabul edilesinin mümkün olup olmadığı.

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Haklarında kamu davası açılanların ortağı olduğu şirketlerin ihalelere katılması

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde, ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen ve idarenin onayı ile işin ifasında görev alan alt yükleniciler dışında, işin bir kısmını yükleniciye karşı üstlenen gerçek ve tüzel kişilere alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği ve söz konusu işlerin iş deneyimi olarak kabul edilip edilemeyeceği.

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  Geçici Teminat

  İhale üzerinde kalan isteklinin 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatın, teklif bedelinin %3’ünden fazla kısmının gelir kaydedilip kaydedilemeyeceği,

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  Kapsam

  Kamu Kurum ve Kuruluşların uydu üzerinden ihtiyaç duydukları hizmetleri TÜRKSAT uydu haberleşme kablo tv ve işletme a.ş.tarafından uydulardan alınması

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Vakıf ve vakıf şirketlerinin ihaleye katılıp katılmamasında, ihale dışı bırakılmasında nelere dikkat edilmesi gerektiğine yönelik örnek olay incelemesi

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  Süre ve Süre Uzatımı

  Havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi dışındaki günlerde, değişik iklimsel hava koşullarının oluştuğu durumlarda; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi dışındaki doğal hava koşulları gerekçesiyle süre uzatımı verilebilir mi?

  Devamını Oku
 10. Düzenleyici Kik
  Fiyat Dışı Unsur

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunan sağlık idarelerince anılan Kanun kapsamında gerçekleştirilen sağlık hizmetlerine ilişkin mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında, “Ürün tıbbi literatüre girmiş klinik çalışmalarla desteklenmelidir.” veya “Teklif edilen ürünle ilgili olarak uluslararası hakemli dergilerde makale yayımlanmış olmalıdır.” gibi düzenlemeler yapılıp yapılmayacağı hakkında.

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin (a) veya (c) bendine göre hangi şartlarla alım yapılabileceği ve nelere dikkat edileceği hk.

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Alım konusu malzemelerden bir kaleminin üretici firmanın fabrikasını devretmiş olması ve yeniden CE uygunluk işareti alınmasının süre gerektirmesi nedeniyle sözleşmede öngörülen tarihte teslim edilemeyeceği ve söz konusu durumun mücbir sebep kabul edilmesi ile 30 Eylül 2010 tarihine kadar süre verilmesine yönelik talep

  Devamını Oku