1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Asansör montaj işlerinde iş deneyim belgesi almak amacıyla yapı kullanma izin belgesine gerek olup olmadığı, hangi düzenlemelere göre belgenin düzenleneceği hk.

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Milletvekilinin Kamu İhalelerine Katılıp Katılamayacağı

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  Kapsam

  İkinci el mal alım ihalesine çıkılabilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapım İşi ihalesinde kendisiyle sözleşme imzalanan isteklinin sermayesinin yarısından fazla hisseye sahip ortağının anılan işte kullandırdığı iş deneyim belgesini Bitlis-Baykan yolu yapım işinde de kullandırdığının tespit edildiği, bu durumda nasıl uygulama yapılacağına ilişkin Kurum görüşünün oluşturulması hakkında;

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İhale kanunu kapsamında olmayan alımlara yönelik olarak Kamu İhale Kurulu tarafından görüş verilir mi?

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Malları taşıyan aracın kaza yapması sebebiyle ihale konusu işin zamanında yapılamaması mücbir sebep olarak ele alınabilir mi?

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  ... satın alınması işinde ortaya çıkan durumun mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceğine hakkında

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  Kapsam

  Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılacak mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kanuna tabi olup olmadığı hakkında

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Yüklenici firmanın üretim yaptıracağı firmanın bütün dünyada yaşanan global ekonomik kriz nedeniyle söz konusu alıma ait ürünlerin üretimini gerçekleştiremeyeceğini bildirdiğinden söz konusu durumun mücbir sebep kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği

  Devamını Oku
 10. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  “Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” sonucu ortaya çıkan yoğun talep nedeniyle araçların Mayıs ayı içinde teslim edilebileceği, bu süre zarfında söz konusu araçların teslimine kadar 2007 model üstü araçlarla hizmetin sürdürülebileceği, ellerinde olmayan nedenlerden dolayı ortaya çıkan durumun mücbir sebep olarak kabul edilmesinin talep edildiği” belirtilerek talebin mücbir sebep sayılıp sayılamayacağı hususu

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunan sağlık hizmeti sunan idareler tarafından Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi bünyesinde kurulu bulunan Tıbbi Aygıtlar Bakım Onarım Merkezinden tıbbi cihazların kalibrasyon hizmetlerinin 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (h) bendi kapsamında alınıp alınamayacağı.

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  İstenilen özelliklerde bir aracın olması ve araç üretimi yapan markanın da üretime ara verdiğinin belgelendirilmesi halinde, teslim edilmesi gerekli araçların zamanında idareye teslim edilmemesi mücbir sebep olarak ele alınabilir mi?

  Devamını Oku