1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Devam eden ihale sürecinde tamamlanan birleşme işlemlerinin devralan şirket açısından değerlendirilmesi hususu ile birleşme işlemlerinin devam eden sözleşmelere etkisi

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Şirket birleşmeleri ve işletme devir ve birleşmelerinde, tasfiyesiz sona eren şirket ya da şirketler ile devrolunan işletmelere ait bilanço, ciro, iş deneyim belgeleri ile anahtar teknik personelin devralan ya da yeni kurulan şirkete geçip geçmeyeceği hususu ile tasfiyesiz sona eren şirketler ile bu şirketlerin pay sahiplerinin ve işletme sahiplerinin yasaklılık durumunun devralan ya da yeni kurulan şirkete etkisi

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Şirket bölünmesine bölünen şirkete ait ekonomik ve mali yeterlik kriterleri ile iş deneyimini gösteren belgelerin kullanılmasına ilişkin işlem tesis edilmesi

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Şirket birleşmelerinde idarenin iznine gerek bulunmadığına ve daha önce verilmiş olan tekliflerin bünyesinde birleşilen şirketin teklifi olarak kabul edilmesi gerektiğine.

  Devamını Oku