1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Sözleşmenin İmzalanması

  Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yapılan işlerde kamu ihale kurumu (KİK) payı alınmasına gerek olup olmadığı hk.

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  Sözleşmenin İmzalanması

  Teklifler verildikten sonra ancak sözleşme imzalanmadan önce ortaya çıkan ve sözleşmenin imzalanmasını engelleyen bir durum mücbir sebep olarak kabul edilebilir mi? Bunun belirlenmesi, sözleşmenin imzalanmasına engel mücbir sebebin tespiti Kamu İhale Kurumuna mı idareye mi aittir?

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  Sözleşmenin İmzalanması

  Genel Temizlik İhalesinde, Kurul tarafından ara karar aşamasında ihale süreci durdurulmadığından 4734 sayılı Kanunda öngörülen sürelere uyularak, Kurumca yapılan esas inceleme sürecinde sözleşmenin imzalanmış olması ve inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklara dayanarak Kurulun ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptal edilmesine karar vermesi ile ortaya çıkan durum hakkında uygulamaya esas Kurum görüşü

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Sözleşmenin İmzalanması

  Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerin yapmış oldukları ihalelerden bazılarında ilanın geçersizliği ile usulüne uygun ilan yapılmadan ihalenin sonuçlandırıldığının yüklenici ile sözleşme yapıldıktan sonra anlaşılması nedeniyle Bakanlıklarınca yapılacak işleme esas görüş talebi hakkında Kurum görüşünün bildirilmesi.

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  Sözleşmenin İmzalanması

  Sözleşme imzalanacak son günün tatil gününe denk gelmesi halinde nasıl hareket edileceğinin belirlenmesi

  Devamını Oku