1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İnfaz sonucu adli sicil arşiv kaydına alınan terör suçunun ihaleye katılıma etkisi

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Haklarında kamu davası açılanların ortağı olduğu şirketlerin ihalelere katılması

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Vakıf ve vakıf şirketlerinin ihaleye katılıp katılmamasında, ihale dışı bırakılmasında nelere dikkat edilmesi gerektiğine yönelik örnek olay incelemesi

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Haklarında kamu davası açılanların ihaleye katılmış olmaları halinde haklarında yapılacak işlemler ve bu kişilerin imzaladıkları kamu ihale sözleşmelerinin akıbeti hakkında görüş talebinde bulunan idarelere verilecek cevaba esas olmak üzere Kurum görüşünün oluşturulması

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Milletvekilinin Kamu İhalelerine Katılıp Katılamayacağı

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Vakıfların ihale dışı bırakılıp bırakılmaması ile ilgili incelemelerin ne şekilde yapılacağı, nelere dikkat edileceği hk.

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Kamu kurum ve kuruluşlarının 4734 sayılı Kanun kapsamında bir idarenin ihalesine katılmasının mümkün olup olamayacağı, katılım halinde hangi belgelerin aranması gerektiği hakkında görüş.

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Vakıf ve derneklerin idare ihalelerine katılamaması nasıl ele alınmakta ve kapsamı nasıl belirlenmektedir?

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Çevre koruma vakıfları ihale kanunu kapsamında mıdır? Hangi idarelerin ihalelerine vakıflar katılamaz?

  Devamını Oku
 10. Düzenleyici Kik
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  2003/DK.D-212 sayılı K.İ.K. kararına karşı açılan dava sonucunda ilgili mercilerce verilen kararın uygulanması hakkında, vakıf ve derneklerin idare ve ihalelere katılımla ilgili bağlarının ortaya konulması ve ilgili Danıştay kararı hk.

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinin (c), (d), (e) ve (f) bentlerine göre, ihaleyi yapan idarelerin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişilerin ve ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanların, aynı zamanda ihaleye katılacak isteklinin yönetim kurullarında görevli olmaları durumunda, bu tüzelkişiliğin söz konusu idarenin yapacağı ihalelere katılıp katılamayacağı konusunda Kurum görüşünün belirlenmesi

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İnfaz sonucu adli sicil arşiv kaydına alınan terör suçunun ihaleye katılıma etkisi

  Devamını Oku