1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Süre ve Süre Uzatımı

  ihalesinde temin edeceği kobalt 60 kaynağının kapsüllenmesi aşamasında üretici firmada meydana gelen arızadan dolayı temin edemediği ve ürünü sözleşmede öngörülen sürede teslim edemeyeceği, bu gelişmenin önceden öngörülemeyeceği bu sebeple bu durumun mücbir sebep kabul edilerek 28 Şubat 2011 tarihine kadar süre verilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  Süre ve Süre Uzatımı

  Alımı ihalesinin sözleşmesinin yürütülmesi sürecinde aşırı kar yağışı nedeniyle meydana gelen kaza sonucunda hasar gören malzemelerin özel imalat süreci gerektiren malzemeler olduğu ve yeniden imal edilmesi için 45 günlük ek süreye ihtiyaç duyulduğundan bahisle konunun 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi çerçevesinde mücbir sebep olarak değerlendirilmesi talebi

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  Süre ve Süre Uzatımı

  Havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi dışındaki çalışılamayan yağışlı günlerin, mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hususunda Kurum görüşünün belirlenmesi.

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Süre ve Süre Uzatımı

  Yüklenici firmanın canlı hayvanları sevketmek üzere hazırladığı geminin hayvanları yükleme sırasında arıza yapmasının ve bu arızanın 22 günde giderilmesi nedeniyle bu durumun mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek 20 gün cezasız ek süre verilmesi talebi.

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  Süre ve Süre Uzatımı

  Havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi dışındaki günlerde, değişik iklimsel hava koşullarının oluştuğu durumlarda; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi dışındaki doğal hava koşulları gerekçesiyle süre uzatımı verilebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  Süre ve Süre Uzatımı

  Teknik açıdan çalışmaya uygun olmayan aylar olarak belirlenen dönemin dışındaki çalışılamayan yağışlı günlerin, mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hususunda Kurum görüşünün belirlenmesi.

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  Süre ve Süre Uzatımı

  26/5/2009 tarihinde hastanede yangın çıktığı, ameliyathaneler ile yoğun bakım ünitelerinin zarar gördüğü, yoğun bakımda yatan sekiz hastanın vefat ettiği, zarar gören birimlerin 6 ay ile 1 yıl arası hizmet veremeyeceği, ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinin hizmete ara vermesi ve poliklinik sayısında azalma sebebiyle laboratuar test kullanımında azalma olduğu, ameliyathanelerinin kullanılamamasından dolayı vaka başına alımı yapılacak ortopedi sarf malzemelerinin de alınamayacağı, hastanede yaşanan yangın olayının mücbir sebep olarak değerlendirilerek, yukarıda sözü edilen ihalelerin teslimat sürelerinin uzatılıp uzatılamayacağı

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  Süre ve Süre Uzatımı

  Alt yüklenicinin görev ve sorumluluğuna giren işe ilişkin olarak, alt yüklenici tarafından malzeme temininde yaşanılan sıkıntılardan dolayı, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendi kapsamında süre uzatımı verilip verilemeyeceği hakkında;

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  Süre ve Süre Uzatımı

  KİT, BİT gibi kurumların yıllara sari hizmet alımına çıkabilmesi mümkün müdür? Bunun şartları nelerdir? Nelere dikkat edilmesi gerekir?

  Devamını Oku
 10. Düzenleyici Kik
  Süre ve Süre Uzatımı

  KİT, BİT, Merkez Bankası vb. yerlerin yıllara sari alım yapmasına imkan var mıdır? Bunun koşulları neler olabilir?

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  Süre ve Süre Uzatımı

  İdareden kaynaklı sebeplerle işin durdurulması halinde, buna yönelik başvurunun kamu ihale kurumuna mücbir sebep olarak yapılıp yapılamayacağı, tip sözleşmenin diğer hususlar kısmında nelere yer verilebileceği hk.

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  Süre ve Süre Uzatımı

  Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) den alınması gereken proje onay sürecinde yaşanan gecikme nedeniyle yükleniciye ek süre verilip verilemeyeceği, ek süre verilecekse ne kadar verileceği hususuna ilişkin Kurum görüş talebi.

  Devamını Oku