1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Yüklenim konusu malların üreticisi durumundaki firma tarafından üretilen ürünlerin Türkiye'de piyasaya arzının geçici olarak durdurulması nedeniyle yüklenicinin edimini ifa edemiyor olması halinin mücbir sebep olarak kabul edilebileceği hk.

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  İhale Türleri

  Gemi inşaa işi kural olarak mal olmakla beraber, yapım işinin özelliklerini taşıyorsa, yapım olarak da yapılabilir.

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Sözleşme konusu malların tedariki hususunda üçüncü kişilerle yaptığı sözleşmelerin ifası aşamasında tarafların kusurlu davranışlarından kaynaklanan olayların, yüklenicilerin idare ile yaptığı kamu ihale sözleşmelerini zamanında ifa etmesine engel olması hususunun mücbir sebep olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  İlaçların Üretiminin Durmasının Mücbir Sebep Hali Olarak Değerlendirilemeyeceği, ilac etken maddesine yer verilmiş olması halinde, ilacın bulunamamasının fiili imkansızlık olarak ortaya çıkmayacağı hk.

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  Yapım işine ilişkin iş artışlarında keşif artışının sözleşme bedelinin %10'unu aşmasının sorun olmayacağı önemli olanın keşif artışı sonucu yüklenici ile anlaşılan bedeller toplamının sözleşmenin %10'unu geçmemesi gerektiği hk.

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  Kapsam

  Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinde sayılan kuruluşlardan olmadığı hk.

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Lufthansa hava yollarının, yüklenici ile arasındaki "taşıma sözleşmesini" zamanında ifa edememesine ilişkin olarak, bu gecikmenin anılan hava yollarının iradesi dışında gerçekleştiğini gösteren bir bilgi ya da belgeye rastlanmadığından bu gecikme mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Ortakların her birinin taahhüdün yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu, "alt yüklenici" sözleşmesinin ise "asıl sözleşme" den kaynaklanan borcun bir kısmının üçüncü kişiler tarafından yerine getirilmesi amacıyla yapılabileceği, dolayısıyla asıl sözleşmenin borçlusu konumunda olan iş ortaklığı ortağı ile bu borcun bir kısmının yerine getirilmesi amacıyla "alt yüklenici" sözleşmesi kurulamayacağına.

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  Fiyat Farkı (Mal)

  Özel Tüketim Vergisi Değişikliğinden Kaynaklı Olarak Hesaplanacak Fiyat Farkı Hakkında

  Devamını Oku
 10. Düzenleyici Kik
  Sözleşmenin İmzalanması

  Sözleşme imzalanacak son günün tatil gününe denk gelmesi halinde nasıl hareket edileceğinin belirlenmesi

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  Yeterlik Kriterleri

  Özel sektörde ortak girişimler tarafından gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  İhale Hazırlık İşlemleri

  TEFE ve ÜFE endekslerinin kaldırılarak Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) yürürlüğe girmesi sonucunda fiyat farkının ne şekilde hesaplanacağı hakkında.

  Devamını Oku