1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde, ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen ve idarenin onayı ile işin ifasında görev alan alt yükleniciler dışında, işin bir kısmını yükleniciye karşı üstlenen gerçek ve tüzel kişilere alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği ve söz konusu işlerin iş deneyimi olarak kabul edilip edilemeyeceği.

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Alt yüklenici iş bitirme belgelerinde, idare tarafından verilen malzeme bedelinin yarısının belge tutarına dâhil edilip edilmeyeceği hakkında.

  Devamını Oku