1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İtirazen Şikayet Başvurusu Olarak Yapılan Başvurunun Kurul Kararına Karşı Yapılan Başvuru Olduğunun Anlaşılması Durumunda Başvuru Bedelinin İade Edilip Edilmeyeceği Hakkında

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikayetlerde, başvuru bedelleri iade edilebilir mi? Hangi hallerde bu iadeler gerçekleşebilir?

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İhale kanunu kapsamında olmayan alımlara yönelik olarak Kamu İhale Kurulu tarafından görüş verilir mi?

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İtirazen Şikayet Başvurusunun Kurumun Görev Alanında Bulunmaması Sebebiyle Reddi Halinde Başvuru Bedelinin İade Edilip Edilmeyeceği Hakkında

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İtirazen şikayet başvurusu veya iddiaların incelenmesi kapsamında Kuruma yapılmış müracaatlar veya gönderilen evrakların bir suretinin veya ihale süreci ile ilgili diğer bilgi ve belgelerin Avukatlık Kanununun 2 nci maddesi kapsamında vekillere incelettirilebilmesi veya bir örneğinin verilebilmesi mümkün müdür? Hangi şartlarla olabilir?

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Kamu İhale Kurulunun kararına karşı idari yargıda açılan dava sonucunda idari yargı yerlerince verilen kararın uygulanması için yeni bir Kurul Kararının alındığı durumlarda, yargı yerlerince sonradan verilen ve hukuki durumda değişiklik yaratmayan yeni kararların uygulanması için Kurul kararı alınmasının gerekmemesi halinde Kurumca yapılacak işlemin belirlenmesi.

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Cumhuriyet savcılıklarından, Kurumda yürütülen veya sonuçlanan idari başvurulara ait belgeler, raporlar veya Kurul Kararlarının istenmesi ile bilirkişi tayininden bahsedilmeksizin ihale dosyalarının gönderilerek incelenmesi ve rapor hazırlanmasının talep edilmesi halinde uygulanacak işlemler.

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Saymanlık, Bütçe Daire Başkanlıkları ve Teftiş Kurulu Başkanlıkları vb. makamların görevlerinin icrası sırasında ve yaptıkları hiyerarşik denetim veya vesayet denetimi sonucunda tespit edilen ihale mevzuatına aykırılıkların Kurumumuza bildirilmesi durumunda ve denetim esnasında tereddüde düşülen hususlarda Kurumca inceleme yapılmasının talep edilmesi halinde izlenecek yöntem

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Ortak girişimlerde; özel ortağın şikayet hakkının olup olmadığı hususunda görüş

  Devamını Oku
 10. Düzenleyici Kik
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Sözleşmenin yürütülmesine yönelik konularda KİK tarafından görüş bildirilmesinin mümkün olup olmadığı hk.

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  KİK kararlarının neticelerinin yerine getirilmemesi görevi kötüye kullanma suçunu mu oluşturur?

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Kamu İhale Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmamasının yaptırımları neler olabilir?

  Devamını Oku