1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin alımlarında yerli malı teklif eden kişilere öncelik verilip verilemeyeceği, Kanundaki uygulamanın doğrudan temin alımları için uygulanıp uygulanamayacağı hk.

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin kapsamındaki alımların Türk Lirası üzerinden yapılmasının gerekip gerekmediği hakkında Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurul Kararı

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin (a) veya (c) bendine göre hangi şartlarla alım yapılabileceği ve nelere dikkat edileceği hk.

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Doğrudan Temin

  3713 sayılı Kanun kapsamındaki malul gaziler için ihtiyaç duyulan ortez-protez parçalarının doğrudan temin usulüyle tedarik edilip edilemeyeceği.

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin c maddesine göre yapılan alımlarda, alımların süresi ve 3 yıl dolduktan sonra aynı firmadan alım yapılıp yapılamayacağı hakkında KİK görüşü

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  Doğrudan Temin

  Belediye başkanı ve meclis üyelerinin 5393 sayılı Kanunun 28 inci maddesi hükmünden kaynaklı olarak, doğrudan temin kapsamında yapılan alımlara katılıp katılamayacakları hakkında görüş.

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  Doğrudan Temin

  Ankara ili sınırları içerisinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan alımların doğrudan temin yöntemi kapsamında temin edilip edilemeyeceği, 22-a veya 22-b, hakkında görüş

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  Doğrudan Temin

  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin (ı) bendinin uygulanması kapsamında talep edilen görüşlere hangi gerekçelerle ne cevaplar verilmekte, kararda bulunmaktadır.

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  Doğrudan Temin

  4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendinde belirtilen %10 limit aşımı için genel uygunluk talebi,

  Devamını Oku
 10. Düzenleyici Kik
  Doğrudan Temin

  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün kablosuz internet erişimine ilişkin ihtiyacının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında temin edilip edilemeyeceği

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin alımlarında bütçenin % 10'unun, KİK uygun görüşü olmadan aşılması soruşturmayı gerektirir mi?

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  Doğrudan Temin

  Parasal limitler dahilinde yapılan harcamalar, bütçenin % 10'unu aşsa da, 22-d ve 21-f tutarları toplamı aşılmamışsa görüş almaya gerek yoktur.

  Devamını Oku