1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  İlaç üreticisinin Türkiye'de tek üretici firma olması ve iflas ettiğini belgelemesi nedeniyle, ihale konusu ilaçların yüklenici firma tarafından ifa edilememesinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hk

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Yurt donatımı için ihtiyaç duyulan yatak takımı, yatak, yorgan, yastık, masa, sandalye, çelik ve/veya ahşap dolap, ranza, baza, karyola, komodin, çalışma masasının Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde mal alımları için belirlenen “büro malzemeleri” ile “tekstil ve giyim” malzemeleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile söz konusu donatım malzemelerinin Genel Müdürlük tarafından çerçeve anlaşma ihalesine konu edilmesi durumunda, Genel Müdürlüğe bağlı olan ve kendilerine ödenek tahsis edilen Bölge Müdürlüklerinin söz konusu çerçeve anlaşma kapsamında münferit sözleşme yapıp yapamayacakları hususu hk.

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Gelir getiren bir yerin işletilmesi ve hasılattan pay verilmesi işlemlerinin 4734 sayılı Kanun mu yoksa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında mı olduğuna yönelik görüş. Sosyal tesislerin, lokantaların vb. yerlerin işletilmesi.

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Malın ihraç edileceği ülkede geçerli ihracat rejiminde sözleşme imzalandıktan sonra ortaya çıkan bir değişikliğin, söz konusu malın mahreç ülkeden ithali için gerekli süreyi artırması mücbir sebep midir?

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Gerçekleştirme tekniği ve niteliği itibarıyla birbirinden farklı kısımlardan oluşan “Yer altı üretim yöntemi ile kömür çıkarılması” işinin nasıl ihale edilebileceği konusunda Düzenleyici Kurul kararı alınması.

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Sözleşme imzalanmadan önce meydana gelen bir olayın mücbir sebep olarak dikkate alınıp alınamayacağı ve başvurunun KİK görev alanı kapsamında olup olmadığı hk.

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  Süre ve Süre Uzatımı

  Teknik açıdan çalışmaya uygun olmayan aylar olarak belirlenen dönemin dışındaki çalışılamayan yağışlı günlerin, mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hususunda Kurum görüşünün belirlenmesi.

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  Kapsam

  Kamu Sosyal Tesislerinin 4734 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunup Bulunmadığı Hususunda

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  1/1/2005 tarihinden önce ita amiri olarak ataması yapılan teknik işlerden sorumlu Müsteşar Yardımcıları ile Müsteşarların yürüttükleri işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az %80’i oranındaki gerçekleşmenin 1/1/2005 tarihinden sonra meydan gelmesi durumunda iş yönetme belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği

  Devamını Oku
 10. Düzenleyici Kik
  Sözleşmenin Devri

  4735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca sözleşme devirlerine ilişkin olarak geriye doğru üç yıllık sürenin devreden ve devralan firmaların ikisini de kapsayıp kapsamadığı hususu

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  Süre ve Süre Uzatımı

  26/5/2009 tarihinde hastanede yangın çıktığı, ameliyathaneler ile yoğun bakım ünitelerinin zarar gördüğü, yoğun bakımda yatan sekiz hastanın vefat ettiği, zarar gören birimlerin 6 ay ile 1 yıl arası hizmet veremeyeceği, ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinin hizmete ara vermesi ve poliklinik sayısında azalma sebebiyle laboratuar test kullanımında azalma olduğu, ameliyathanelerinin kullanılamamasından dolayı vaka başına alımı yapılacak ortopedi sarf malzemelerinin de alınamayacağı, hastanede yaşanan yangın olayının mücbir sebep olarak değerlendirilerek, yukarıda sözü edilen ihalelerin teslimat sürelerinin uzatılıp uzatılamayacağı

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  Kapsam

  3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret Modeli ile İhale Edilen “Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Köprüsü ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu” Projesinin Müşavirlik Hizmetlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olup Olmadığı Hakkında

  Devamını Oku