1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Hava ambulansı hizmetinde kullanılacak helikopterin kaza geçirmesi nedeniyle teslim edilememesinin mücbir sebep sayılıp sayılamayacağı

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İtirazen Şikayet Başvurusunun Kurumun Görev Alanında Bulunmaması Sebebiyle Reddi Halinde Başvuru Bedelinin İade Edilip Edilmeyeceği Hakkında

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  Kapsam

  sağlık kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu “acil servis hizmetleri”, “acil servis hemşirelik hizmetleri,” “hastane hemşirelik hizmetleri” ve “hasta bakıcılık hizmetleri” gibi hasta bakımına ilişkin hizmetlerin 4734 sayılı Kanun kapsamında hizmet alımı yoluyla temin edilip edilemeyeceği.

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Kapsam

  Kamu sermayeli iki şirketin oluşturduğu ortak girişimin 4734 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığı hk.

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  Doğrudan Temin

  3713 sayılı Kanun kapsamındaki malul gaziler için ihtiyaç duyulan ortez-protez parçalarının doğrudan temin usulüyle tedarik edilip edilemeyeceği.

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Hırsızlık nedeniyle teslim edilmesi gerekli malların zamanında teslim edilememesi mücbir sebep olarak değerlendirilir mi?

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmeleri" ile görüntüleme merkezlerinden doğrudan sağlık hizmeti satın alan sağlık idarelerinin, görüntüleme merkezlerine Kamu İhale Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde iş deneyim belgesi düzenlenmesi

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Hizmet alımı olarak ihalesi yapılarak sözleşmeye bağlanan lavvarda kömür yıkama ve tesis rehabilitasyonu işinin, mühendis tarafından takibi ve denetimi gereken teknik özellikli bir iş olmakla birlikte, “yapımla ilgili hizmet işi” olararak kabul edilerek iş deneyim belgesi düzenlenmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Bir gerçek veya tüzel kişinin kendi arsası üzerinde yapımını kendisinin yaptığı inşaatlarda, işin bir bölümünü yapan yüklenicilere iş deneyim belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği

  Devamını Oku
 10. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Yasal grevin mücbir sebep sayılıp sayılamayacağı kararının kim tarafından verileceği hk.

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Sözleşme imzalama sürecinin kesintiye uğraması sebebiyle yaklaşık 270 gün sonra sözleşmenin imzalandığı, bu süre içerisinde maliyetler çok yükseldiğinden fiyat farkı verilmesini sağlamak üzere bu durumun mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hakkında;

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  Kapsam

  Kamu kurumunun taşınmazı karşılığı başka bir kamu kurumuna bina yaptırması işinin ihale kanunu kapsamında olup olmadığı ve kamu kurumları arasında takas yapılıp yapılamayacağı hk.

  Devamını Oku