1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  1/1/2005 tarihinden önce ita amiri olarak ataması yapılan teknik işlerden sorumlu Müsteşar Yardımcıları ile Müsteşarların yürüttükleri işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az %80’i oranındaki gerçekleşmenin 1/1/2005 tarihinden sonra meydan gelmesi durumunda iş yönetme belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Hizmet alımı olarak ihalesi yapılarak sözleşmeye bağlanan lavvarda kömür yıkama ve tesis rehabilitasyonu işinin, mühendis tarafından takibi ve denetimi gereken teknik özellikli bir iş olmakla birlikte, “yapımla ilgili hizmet işi” olararak kabul edilerek iş deneyim belgesi düzenlenmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  İş denetleme, iş yönetme belgelerinde birden fazla kişi olması halinde hesaplamanın nasıl olacağı, fiilen denetim veya yönetim faaliyetinde bulunulun iş kısımlarının hakedişleri üzerinden mi belirlemenin yapılacağı hk.

  Devamını Oku