1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Kesin Teminatın Döviz Cinsi Üzerinden Alınması Halinde Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Hükmü Çerçevesinde Toptan Eşya Fiyat Endeksine Göre Güncellenmesi Gerektiği Hk.

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Taşıt Kiralama İhalesinde Yerli Menşeli Aracın Üretimin Durdurulması Sebebiyle Tedariğinin Sağlanamamasının Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilemeyeceği Hk.

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  İhale Sürecinde Üretiminde Sorun Olmayan Yüklenici Firmanın Tedarikçisi Olan Bir Firmanın Sözleşme Aşamasında Uluslar arası Ekonomik Kriz Nedeniyle Üretimini Durdurmasının Sözleşmenin Tedarikçi Firmayı İlgilendiren Kısmı İçin Çeşitli Durumların Oluşması Halinde Mücbir Sebep Kabul Edilebileceği Hk.

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama ve her ölçekte imar planı işlerinin 4734 sayılı Kanunun hangi maddeleri uyarınca yapılabileceği hk.

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Veri tabanlarının uyumu gerekçesiyle ve eski sistemle entegrasyonun sağlanması amacıyla gereken ihtiyacın 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (c) bendi kapsamında tedarik edilmesinin mümkün olduğu hk.

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  "Sel" Doğal Afet Olması Sebebiyle Mücbir Sebep olarak değerlendirilebileceği ancak mücbir sebep olarak değerlendirilebilmesi için ilgili yüklenici firmaya olan zararının ve etkisinin net olarak ortaya konması gerektiği, doğal afet kapsamındaki haller için KİK'e başvurulmasına gerek olmayıp, idare tarafından gerekli işlemlerin yapılacağı.

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Kamu İhale Kurulu kararı üzerine idare ile ihale üzerinde bırakılan istekli arasında 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalanan bir sözleşmenin, söz konusu Kurul kararının idari yargı kararları ile yürütülmesinin durdurulması üzerine yine Kurulca alınan ihale kararının iptali kararlarının, 4735 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi kapsamında mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  İhale Türleri

  Prefabrik yapı malzemesi alımının mal alımı olduğu, ancak prefabrik yapı montaj ve kurma işleri de dahil bu malzemelerin alımının ise yapım işi olduğu hk.

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  İşçilerin iş yavaşlatması nedeniyle ifa süresi içinde teslim edilememesinin mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 10. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  TSE onayı işlemlerinin mutad dışı bir şekilde uzadığının tespit edilmesi durumunda mücbir sebep hali olarak kabul edilebileceği hk.

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  İhaleye itiraz edilmesi sebebiyle sözleşmenin geç imzalanmasının mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Üretimde meydana gelen gecikmenin mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği hk

  Devamını Oku