1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Fesih ve Tasfiye

  Et piyasasında fiyat artış olduğu ve mal bulunamadığı bildirildiğinden söz konusu durumun mücbir sebep olarak değerlendirilerek, Dana Eti, Kuzu Eti ve Kuzu Eti ve Kuyruk Yağı Alımı ihalesinde sözleşmenin feshi hususunda Kurum görüşünün belirlenmesi.

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  Fesih ve Tasfiye

  İdare tarafından sözleşmenin feshedilmesi halinde gerçekleşen imalat oranının nasıl tespit edileceği ve kesin hesabın nasıl çıkarılacağı hk.

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  Fesih ve Tasfiye

  İçme suyu, kanalizasyon ve yol yapılması için projelendirilmiş parseldeki kamulaştırma probleminin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği ile sözleşmenin feshi

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Fesih ve Tasfiye

  bazı kalemlerdeki ürünlerin üretici şirketinin iflas etmesi hususunun mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek sözleşmenin feshedilip edilemeyeceğine ilişkin Kurum görüş talebi.

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  Fesih ve Tasfiye

  ... Yapım İşinde, dağcı barınağının yapılacağı bölgede bazı terör örgütü mensuplarının faaliyet göstermesi münasebeti ile herhangi bir iş yapılamadığı, bu nedenle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 23 üncü maddesi kapsamında mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilip edilemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  Fesih ve Tasfiye

  ... Yapım İşi ihalesi sonucu imzalanan sözleşmenin ifası aşamasında yapılan kazılarda tarihi eser çıkması üzerine işin yapılacağı yerin Sivas Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 24.04.2014 tarih ve 1444 sayılı kararıyla 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiş ve henüz işin yapılacağı yeni arsa temin edilememiş olması nedeniyle işin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 23’üncü maddesine istinaden fesih edilip edilemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  Fesih ve Tasfiye

  ... ihalesinde idare tarafından süre verilmek suretiyle işin durdurulmasının yüklenicinin zarara uğraması gerekçesiyle sözleşmenin karşılıklı anlaşmak suretiyle fesih edilmesinin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  Fesih ve Tasfiye

  İşin yapılacağı yerin değişmesi, başka bir idareden de eklemelerin olması sebebiyle yüklenici ile anlaşılarak sözleşmenin feshedilip edilemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  Fesih ve Tasfiye

  Proje değişikliği idareden kaynaklanan bir sebep olarak ortaya çıkmıştır ve idareden kaynaklanan sebepler mücbir sebepler arasında sayılmamıştır. Ayrıca tarafların karşılıklı anlaşması yoluyla sözleşmenin tasfiye edilmesi hususu da 4735 sayılı Kanunda düzenlenmemiştir.

  Devamını Oku