1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
  1. Düzenleyici Kik
    Ciro / İş Hacmi / Gelir Tablosu

    İstekliler tarafından iş hacmini gösteren belge olarak faturaların da sunulması mümkün olup, bu durumda ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için istenen yeterlik kriterlerini sağlayamayan isteklilerin geriye doğru altı yıla kadar olan faturaların sunulmasında, fatura sunulmayan yıllara ait iş hacmi değerinin sıfır olarak kabul edilip edilmeyeceği hk.

    Devamını Oku