1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  4734 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde öngörülen % 6 oranının üzerinde kesin teminat veren istekliye, 4735 sayılı Kanun kapsamında yüklenici sıfatıyla fiyat farkı veya iş artışı şeklinde ödeme yapılacak olması halinde, sözleşme imzalanmadan önce idareye verilen kesin teminat tutarının ihale bedelinin % 6 sını aşan kısmının ek kesin teminat olarak kabul edilesinin mümkün olup olmadığı.

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Kesin teminat mektuplarının süresi hangi yöntemlerle uzatılır? Yüklenici yeni bir mektup verebilir mi? Banka kesin temin mektubunun süresinin uzatılmasını kabul edebilir mi?

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Geçerlik süresi dolan, dolmaya yakın kesin teminat mektuplarının iadesinin ne şekilde olacağı, SGK borçlarının ne şekilde aranacağı, SGK yazılarının geç gelmesi veya idarece geç gönderilmesi halinde nasıl hareket edileceği hakkında KİK görüşü.

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  İhale iptal kararları neticesinde (Mahkeme kararı da olabilir.) kesin teminatların gelir kaydedilmesinin mümkün olup olmayacağı, yükleniciye iade edilmesi gerekip gerekmediği hk.

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Kesin Teminatın Döviz Cinsi Üzerinden Alınması Halinde Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Hükmü Çerçevesinde Toptan Eşya Fiyat Endeksine Göre Güncellenmesi Gerektiği Hk.

  Devamını Oku