1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Yurt donatımı için ihtiyaç duyulan yatak takımı, yatak, yorgan, yastık, masa, sandalye, çelik ve/veya ahşap dolap, ranza, baza, karyola, komodin, çalışma masasının Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde mal alımları için belirlenen “büro malzemeleri” ile “tekstil ve giyim” malzemeleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile söz konusu donatım malzemelerinin Genel Müdürlük tarafından çerçeve anlaşma ihalesine konu edilmesi durumunda, Genel Müdürlüğe bağlı olan ve kendilerine ödenek tahsis edilen Bölge Müdürlüklerinin söz konusu çerçeve anlaşma kapsamında münferit sözleşme yapıp yapamayacakları hususu hk.

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Gerçekleştirme tekniği ve niteliği itibarıyla birbirinden farklı kısımlardan oluşan “Yer altı üretim yöntemi ile kömür çıkarılması” işinin nasıl ihale edilebileceği konusunda Düzenleyici Kurul kararı alınması.

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Prefabrik bina alımı işinin yapım işi mi, mal alımı mı olup olmadığı hk.

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Gemi yapımı yapım işi olarak mı ihale edilir? İhale türü ne olabilir?

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi aşamasındaki başvuru konusu ihale süreci ile ilgili olarak Kurulca verilen ihale sürecinin durdurulmasına ilişkin karar üzerine idarece ihale sürecinde gerçekleştirilecek olan idari işlemler hususunda

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Finansal kiralama Sözleşmeleri ve ... Belediye Başkanlığınca gönderilen Finansal Kiralama Sözleşme Tasarısı Hakkında Kurum Görüşü;

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanan “Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Finansal Kiralama Sözleşmesi” Taslağı hakkında Kurul görüşü.

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Bütçenin % 10'luk kısmı aşılmakla birlikte, 4734 sayılı Kanunun 21 f ve 22 d limiti toplamı aşılmadığından, limitin aşılması için uygun görüş alınmasına gerek olmadığı hakkında.

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama ve her ölçekte imar planı işlerinin 4734 sayılı Kanunun hangi maddeleri uyarınca yapılabileceği hk.

  Devamını Oku
 10. Düzenleyici Kik
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Veri tabanlarının uyumu gerekçesiyle ve eski sistemle entegrasyonun sağlanması amacıyla gereken ihtiyacın 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (c) bendi kapsamında tedarik edilmesinin mümkün olduğu hk.

  Devamını Oku