1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Yasaklılık İşlemleri

  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi kapsamında yapılan ihalelerde sözleşmenin yürütülmesi sırasında gerçekleşen yasak fiil ve davranışlara ilişkin olarak 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 26 ncı maddesine göre işlem yapılıp yapılamayacağı hususu.

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  Yasaklılık İşlemleri

  Kimler hakkında yasaklılık işlemleri yapılacağına ve ihalenin hangi aşamalarında bu işlemlerin yapılacağına yönelik detaylı ve kapsamlı karar

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  Yasaklılık İşlemleri

  İmzalanmış olan sözleşmelere yasaklı olan firmaların yasaklılıklarının sirayet etmeyeceği ve bundan dolayı sözleşmenin feshedilip yüklenici hakkında yasaklılık verilemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Yasaklılık İşlemleri

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58 inci ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26 ncı maddelerinde yer verilen “aynı idare” kavramından yalnızca ihaleyi yapan birimin mi yoksa Emniyet Genel Müdürlüğünün mü anlaşılması gerektiği hususunda Kurum görüşü oluşturulması.

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  Yasaklılık İşlemleri

  Sermaye şirketlerinde, haklarında yasaklama kararı veya açılmış bir kamu davası bulunan birden fazla ortağın hisseleri/payları toplamının, şirket sermayesinin yarısından fazlasına isabet etmesi durumunda, 4734 sayılı Kanunun 58 inci ve 59 uncu maddeleri ile 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi kapsamında bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilip verilemeyeceği hususunda Kurum görüşü hk.

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  Yasaklılık İşlemleri

  Belediye şirketlerinde yasaklama kararının İçişleri bakanlığı tarafından mı yoksa ihale yetkilisi tarafından mı verileceğine yönelik Kamu İhale Kurumu görüşü.

  Devamını Oku