1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Teklif bedeli sınırı değere eşit teklifler için aşırı düşük teklif açıklaması talep edilebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  İhalenin ilk oturumunda sınır değer açıklanmak zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde sınır değer, personel kısmı için işçilik diğer kısım için yaklaşık maliyetin 1,30 a bölünmesinden elde edilen tutar mıdır? Yoksa toplam yaklaşık maliyetin 1,30 a bölünmesinden elde edilen tutar mı?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Araç kiralama işinde sınır değer hesabı nasıl yapılır?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

   Taşıt kiralama ihalelerinde sınır değer araç maliyet tutarının 1,3 e bölümüne personel giderinin eklenmesi ile hesaplanması işlemi doğru mudur?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalıdır.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Birim fiyat teklif cetveli esas alınarak hesaplanması gereken asgari işçilik maliyeti toplam tutarına eşit olan teklif geçerlidir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Aşırı düşük teklif değerlendirilmesi ihale dokümanında yazılı olan sınır değere göre yapılmalıdır. Sınır değer hatalı olsa da, ihale dokümanına şikayet olmamıştır.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Yüklenici vekili ücretinin teklif fiyata dâhil edilmesi gereken bir gider olarak öngörülmesi gerekmez.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  İş sağlığı ve güvenliği hizmetini verecek personel ile hakedişlerin düzenlenmesinde irtibat kurulacak personel maliyetleri genel gider içerisinde kabul edilmelidir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  2 yıl sürecek hizmet alım ihalesi kapsamında 7 dönümlük bahçenin temizlik ve bakımı, çimlerin biçilmesi, ağaçların budanması, sulanması, haftalık-aylık bakımı, işlerinin yapılması aşamasında kullanılacak yakıt ve sarf edilecek malzemeler” giderlerinin genel giderler içerisinde öngörülmesi mevzuata aykırılık teşkil etmemektedir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde işçilik kalemleri dışında kalan temizlik sarf malzeme gideri ve dış cephe camlarının silinmesi iş kalemlerinde %4 sözleşme gideri ve genel gider hesaplanmaz.

  Devamını Oku