1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Araç kiralama işinde sınır değer hesabı nasıl yapılır?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

   Taşıt kiralama ihalelerinde sınır değer araç maliyet tutarının 1,3 e bölümüne personel giderinin eklenmesi ile hesaplanması işlemi doğru mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalıdır.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Birim fiyat teklif cetveli esas alınarak hesaplanması gereken asgari işçilik maliyeti toplam tutarına eşit olan teklif geçerlidir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Aşırı düşük teklif değerlendirilmesi ihale dokümanında yazılı olan sınır değere göre yapılmalıdır. Sınır değer hatalı olsa da, ihale dokümanına şikayet olmamıştır.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Yüklenici vekili ücretinin teklif fiyata dâhil edilmesi gereken bir gider olarak öngörülmesi gerekmez.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  İş sağlığı ve güvenliği hizmetini verecek personel ile hakedişlerin düzenlenmesinde irtibat kurulacak personel maliyetleri genel gider içerisinde kabul edilmelidir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  2 yıl sürecek hizmet alım ihalesi kapsamında 7 dönümlük bahçenin temizlik ve bakımı, çimlerin biçilmesi, ağaçların budanması, sulanması, haftalık-aylık bakımı, işlerinin yapılması aşamasında kullanılacak yakıt ve sarf edilecek malzemeler” giderlerinin genel giderler içerisinde öngörülmesi mevzuata aykırılık teşkil etmemektedir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde işçilik kalemleri dışında kalan temizlik sarf malzeme gideri ve dış cephe camlarının silinmesi iş kalemlerinde %4 sözleşme gideri ve genel gider hesaplanmaz.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir satır açıldığından, bu satırlara teklif verilmesi istendiğinden, amortisman içerisinde kabul edilip de 4 adet akülü dar alan temizleme makinesine ait giderlerin Tebliğ’in 78.30’uncu maddesinin (ç) bendinde açıklanan %4 sözleşme giderleri ve genel giderler kapsamında değerlendirilmesi olanaklı değildir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin yaklaşık maliyetin 1,30’a bölünmesinden elde edilen tutar olarak belirlenmesi gerektiği, idarenin toplam yaklaşık maliyetini değil, bir MRI çekim maliyetini esas alarak sınır değer hesaplaması yanlıştır.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Asgari işçilik maliyetinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin değerlendirmenin kalem bazında değil, toplam tutarlar üzerinden yapılması gerekir.

  Devamını Oku