1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesinde ilaçlama hizmeti önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyip %4’lük sözleşme gideri içersinde değerlendirmesi mevzuata aykırılık teşkil etmemektedir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Telsiz telefon giderleri amortismana tabi olup %4’lük sözleşme giderleri içinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  İhale dokümanında ulusal bayramlarda çalışmaya yönelik olarak “4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesi uyarınca hesaplanacak, brüt asgari ücret dikkate alınarak belirlenecektir” ifadesine yer verilmesi asgari işçilik maliyetini etkilemektedir. Tatillerde çalışma olmaması sebebiyle bu günlere denk gelen yemek ve yol ücretlerinin ikinci bir defa daha ödenmemesi için kesintiye yönelik düzenleme uygundur.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Hizmet alım ihalelerinde sınır değer hesabının yapım işi ihalelerine ilişkin sınır değer hesaplama modülünden yapılması mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Sınır değer hesaplamalarında kurumun kendi iç mevzuatına uygun hesaplama değil idare tarafından şartnamelerde verilen fiyatlar ve birimler üzerinden hesaplama yapılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmetlerde sınır değer, yaklaşık maliyetten kar çıkartılmak suretiyle bulunmaz. Karlı yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesi neticesinde elde edilen tutar personel çalıştırılmasına dayalı olmayan araç kiralama ihalelerinde sınır değerdir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Asgari işçilik maliyetinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin değerlendirmenin kalem bazında değil, toplam tutarlar üzerinden yapılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  1000 m2’den büyük bir alan dahi olsa ilaçlama bedeli %4’lük genel sözleşme bedeli içerisinde değerlendirilir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Asgari işçilik maliyetinin altında olan teklif 04.03.2014 tarih ve 28931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmeliği” gerekçe gösterilerek kabul edilemez.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Ambulans Şoförü Hizmet alım İhalesinde Engelli Personel Çalıştırılamayacağı İçin Engelli Personel Çalıştıracağını Öngörerek Teklif Veren Firmaların Teklifleri Asgari İşçilik Maliyetini Karşılamayacağından Değerlendirme Dışı Bırakılacaktır.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılacağına dair düzenlemenin yer aldığı ihalede her bir araç için asgari 0,01 TL ile söz konusu araçların maliyetinin karşılanabileceği kabul edilecektir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  İdari Şartname'de teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38'inci maddesi uyarınca açıklama istenmeksizin reddedileceği yönünde düzenleme yapılması durumunda ihalede hesaplanan sınır değer olan 150.046,26 TL'nin altında teklif sunan tüm isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku