1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin yaklaşık maliyetin 1,30’a bölünmesinden elde edilen tutar olarak belirlenmesi gerektiği, idarenin toplam yaklaşık maliyetini değil, bir MRI çekim maliyetini esas alarak sınır değer hesaplaması yanlıştır.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Asgari işçilik maliyetinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin değerlendirmenin kalem bazında değil, toplam tutarlar üzerinden yapılması gerekir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  İl sınırları içinde engelliler için ücretsiz ulaşım olmasına rağmen ihale dokümanına itiraz edilmemesi sonucu teklif birim fiyat cetvelinde engelliler için yol bedeli belirlenmesi gerekmekte ise isteklilerin ihale dokümanına göre tekliflerini hazırlamaları gerekmektedir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  İstekli firma teklif verdiği il sınırları içerisinde çalıştıracağı personel sayısı 50’yi geçeceği öngörüsü ile engelli işçi çalıştıracağı hesabı ile teklif vermesi durumunda teklifi değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Yakacak yardımının sözleşme ve genel giderler içersinde değerlendirilmesi gerekmektedir. % 4 içerisinde olduğundan ayrı olarak maliyetlendirilmesine gerek bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Birim fiyat teklif mektubunda yer alan ekstra hizmetler için fazladan personel çalıştırılmasına gerek bulunmamakta ise asgari işçilik maliyeti hesaplamasında dahil edilmez.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  İdarece temizlik hizmeti kapsamında ilaçlama gideri %4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler kapsamında değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde söz konusu ilaçlama giderine ilişkin ayrı bir satır açılması gerekmemektedir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Çağrı merkezi ihalesinde çağrı merkezi lokasyonu kira gideri, elektrik gideri, su gideri, iklimlendirme gideri, telekomünikasyon gideri, personel masaları-koltukları-bilgisayar gideri, güvenlik gideri, çağrı merkezi sisteminin çalışmasını sağlayacak olan altyapı ve üstyapı giderleri, yazılım giderleri, mutfak ve temizlik giderinin maliyet kalemlerinin %4’lük genel giderler içerisinde yer alması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Asgari işçilik maliyetinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin değerlendirmenin kalem bazında değil, toplam tutarlar üzerinden yapılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde asgari işçilik maliyeti KİK modülü tarafından hesaplanmalıdır.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Şartnamenin bir maddesinde sınır değer altında kalan firmalara aşırı düşük teklif sorgulaması yapılacağı belirtilmiş iken başka bir maddesinde sınır değer teklif altındaki firmaların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağına dair bir düzenleme olması durumunda ihale komisyonu sınır değer altında teklif veren isteklilerden aşırı düşük açıklaması yapıp ihaleyi ona göre sonuçlandırması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Amortismana tabi iktisadi kıymetler için teklif mektubunda ayrıca satır açılmasına gerek bulunmayıp %4’lük malzeme giderleri arasında yer almasında mevzuata aykırı husus bulunmamaktadır.

  Devamını Oku