1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Kamu ihale mevzuatındaki "tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler" ifadesinin anonim şirketler açısından yönetim organı olan yönetim kurulu olarak anlaşılması gerekmekte olup Genel Müdür Yardımcısının yönetim kurulu üyesi olmaması nedeniyle bu kişinin durumunu gösteren ticaret sicil gazetesinin sunulmasına gerek bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Tek ortaklı limited şirketlerde, bu ortak genel kurulun tüm yetkilerine sahip olacak ve ticaret sicil gazetesinde yetki durumu belirtilmediği gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmayacaktır.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Şirket sözleşmesinde şirket müdürüne verilen yetkilerin sınırsız olması sebebiyle şirket müdürü vekalet ile ihalelerde şirketi temsilen başka bir kişiye vekalet verebilecektir ve 3'üncü kişiye bu vekaletin verilmesi için şirket ortaklar kurulunun karar almasına gerek bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Çerçevesinde şirketlerin Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen faaliyet alanlarının bağlayıcılığının kalmamış olmasının ihaleye istekli olmak isteyenlerdeki etkisi nasıl olacaktır?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  İhaleye teklif verirken unvanlarda yapılan kısaltmaların ticaret sicil numaralarının doğru olması gerekçesiyle başka bir firma olarak değerlendirilemeyeceği gibi unvan değişikliğinde vergi kimlik numarası değişmeyecektir.

  Devamını Oku