1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Şirket müdürünün görev süresi sona erse de, verdiği vekaletler geçerli olup, vekil imzasıyla ihalelere girilebilir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret sicil belgesinde ortaklık durumuna ilişkin bilgi yer almayan ancak Ticaret Odasından şirketin ortakların ve hisse oralarının belirtildiği Ortaklar Faaliyet Belgesini sunan şirketin teklifi değerlendirmeye alınabilir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Tüzel kişiliğin son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi sunulması gerekirken, sunulan ticaret sicil gazetesinden ortakların tamamı anlaşılamadığından isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  İsteklinin sunmuş olduğu Ticaret Sicil Gazetesinin hisse pay oranlarını içermediği gerekçesiyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması Kamu İhale Mevzuatına aykırıdır.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Yönetim kurulu başkanının ihale tarihinden önce vefat etmesi ile ilgili meydana gelen değişikliği veraset ilamı alınması, genel kurulun toplanması v.b. zaman isteyen sebeplerle süresinde bildiremeyen isteklinin ihale üzerinde kalmasını müteakip sözleşme imzalanmadan önce yeni yönetim kurulu üyelerinin adli sicil kayıtları ile birlikte idareye sunduğu Ticaret Sicili Gazetesiyle bu değişikliği bildirmesi halinde ihaleye katılmalarında engel bir durum olmayacaktır.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri, kurucuları, yönetimdeki görevleri, yetkili şirket müdürü ile ilgili bilgilerin yer almadığı sadece adres değişikliğinin belirtildiği ticaret sicil gazetesinin sunan istekli teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicil Gazetesinde şirketin sermayesinin ve yönetim kurulu üyelerinin durumlarının belirtilmiş olmasına rağmen, ortakların kim olduğuna ilişkin bilgiye yer verilmemesi durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  İhaleye katılacak isteklinin tüzel kişi olması halinde, isteklilerden tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya diğer belgelerin sunulması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Limited şirketin tek sahibinin olması durumunda şirket sahibi bir genel kurul kararı olmaksızın ticari vekil sıfatıyla teklif mektubunu imzalayabilir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Tüzel kişi istekliler tarafından ilgisine göre teklifle birlikte tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösteren belgelerin sunulması gerektiği belirtilmekle birlikte, bu belgelerde tüzel kişinin ortaklarının sermaye dağılımının ve ortaklık oranlarının bulunması koşulunun aranmamalıdır.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Şirket müdürleri tarafından görevlendirilen kişilerin ticari vekil mahiyetinde olmadığı ve yetkili kılınan, vekaletname ile vekil tayin edilen kişilerin şirket müdürlerinin olağan işleri kapsamında olduğu, bu sebeple firmanın ihale dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Şirketlerde vekil tayin eden kişilerin vekil tayin etme yetkililerinin olup olmadığı araştırılmalıdır, vekil tayin etme yetkisi olmayan isteklilerden vekaleten ihaleye katılma halinde istekli ihale dışı bırakılmalıdır.

  Devamını Oku