1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  İsteklinin teklif mektubunda e-posta adresine yer verilmesi bir zorunluluk mudur?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Kısmi Teklife Açık İhale’de Her Bir Kısım İçin Ayrı Bir Teklif Mektubu Verilmesi Yasaklanmaya Sebebiyet Verecek Midir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif Mektubuna Yazı İle Milyon Yerine Milyen Yazmak Elenme Sebebi Midir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunun vekalet verilen kişi tarafından imzalanmaması değerlendirme dışı bırakmak sebebi midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektuplarının teslim alındığına dair tutanakta birbiri ile çelişen ifadelerin yer alması ihalenin sıhhatini etkiler mi?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda yerli istekli olduğuna dair ibarenin işaretlenmemesi isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektiren bir sebep midir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Tek bir teklif mektubunda birden fazla araca yönelik taahhütde bulunulması alternatif teklif sunulduğu anlamına gelecek midir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat teklif mektubu ile eki birim fiyat teklif cetvelinde istekliye ait kaşenin olmaması teklif mektubundaki diğer bilgiler çerçevesinde değerlendirildiğinde değerlendirme dışı bırakılmayı gerektiren bir sebep midir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubu üzerinde TC Kimlik Numarasının yanlış yazılması firmanın değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmekte midir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektuplarında sonradan eklenen oda kaydının olduğuna ilişkin taahhütnameyi yazmayan firmalar ihale dışı bırakılır mı?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Şubat ayı için kıst gün öngörülebilir mi? 29 çeken Şubat aylarında cetvelde satır nasıl olmalıdır?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Akaryakıt alımlarında virgülden sonra 5 basamak sunulacağı yazılı olan bir ihalede, isteklinin virgülden sonra 4 basamak sunması ihale dışı bırakılmayı gerektirir mi?

  Devamını Oku