1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda yerli istekli olduğuna dair ibarenin işaretlenmemesi isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektiren bir sebep midir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Tek bir teklif mektubunda birden fazla araca yönelik taahhütde bulunulması alternatif teklif sunulduğu anlamına gelecek midir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat teklif mektubu ile eki birim fiyat teklif cetvelinde istekliye ait kaşenin olmaması teklif mektubundaki diğer bilgiler çerçevesinde değerlendirildiğinde değerlendirme dışı bırakılmayı gerektiren bir sebep midir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubu üzerinde TC Kimlik Numarasının yanlış yazılması firmanın değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmekte midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektuplarında sonradan eklenen oda kaydının olduğuna ilişkin taahhütnameyi yazmayan firmalar ihale dışı bırakılır mı?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Şubat ayı için kıst gün öngörülebilir mi? 29 çeken Şubat aylarında cetvelde satır nasıl olmalıdır?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Akaryakıt alımlarında virgülden sonra 5 basamak sunulacağı yazılı olan bir ihalede, isteklinin virgülden sonra 4 basamak sunması ihale dışı bırakılmayı gerektirir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif Zarfı içersinden her ikisi de imzalı ancak farklı rakamlar bulunan teklif mektubu çıkması durumunda ne yapılmalıdır?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda “Altı” Yerine “Atlı” İbaresinin Yazılmış olması durumunda isteklinin teklifi nasıl değerlendirimlesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  İş Sağlığı ve Güvenliği İçin İş Yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanlarının Birim Fiyat Teklif Cetvellerine Satır Olarak Eklenmesi Gerekli Midir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim Fiyat Teklif Mektubunda Nokta ve Virgülün Yanlış Yerlerde Kullanılması Hukuka Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif Mektubunu İmzayalan Kişi İle İmza Yetkilisi’nin Aynı Olmasına Gerek Bulunmakta :Mıdır?

  Devamını Oku