1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Diğer giderler kapsamında belirtilen merdiven, hortum, vb. bahçe malzemeleri için teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmasına gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda kuruş kısmında rakamla yazılan miktarın yazı ile yazılırken lira olarak belirtilmesi değerlendirme dışı bırakılmasını gerektiren bir sebep midir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir işte dağıtılacak giyim malzemeleri ve kıyafetlere ilişkin olarak ayrı bir satır açılmasına gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  15 Temmuz’un Teklif cetvelinde Resmi Tatil olarak Öngörülmemesi Teklif Cetvelini Sakatlayıcı Bir Durum Mudur?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif cetvelinde 15 Temmuz’un Resmi Tatil Olarak Sayılması Gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda işin adının yanlış yazılması istekliyi değerlendirme dışı bırakma sebebi midir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  İhale dokümanında sunulan birim fiyat teklif cetvelinde virgülden sonra 3 haneli olarak düzenleme yapılmış ise ve teklifini bu doğrultuda hazırlayan firmanın aritmetik hata sorumluluğu bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda rakamın yanında yazı yazılırken yüz ifadesinin mükerrer olarak yazılmış olması mevzuata aykırılık teşkil etmekte midir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektuplarında rakamla “533.582,3” TL, yazıyla “beşyüzotuzüçbinbeşyüzsekseniki türklirası otuz kuruş” olarak teklif verilmesi değerlendirme dışı bırakılmasını gerektir mi?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  İstekliye vekalet eden kişiye yetki veren şirket müdürünün yetkisinin sona ermesi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmekte midir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda nokta yerine virgül işareti kullanmak sorun teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Tekllif mektubunda teklif fiyatının talep edilen hususların tamamını kapsadığına dair standart teklif mektubundaki ibarenin bulunmaması mevzuata aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku