1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif zarfından biri boş birisi dolu teklif mektubunun çıkması durumunda nasıl hareket edilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat cetvelindeki yer alan malzemelerin tümüne 1 kuruş teklif bedeli öngörülmesi (0.01 TL) mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat teklif mektubunda eki cetvelide malzeme sayılarının işçi sayısından bağımsız olarak belirlenmesi hukuka aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat teklif cetvelindeki bir ifadenin değiştirilerek teklif verilmesi durumunda nasıl bir karar alınması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif cetvelinde ihale kayıt numarasına yer verilmemesi mevzuata aykırı mıdır?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  İdarece teklif mektubunda virgülden sonra 3 hane belirtilmesi durumunda nasıl teklif verilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat teklif mektubunun yetkili kişi tarafından isim ve soy isim belirtilmek suretiyle imzalandığı ancak birim fiyat teklif cetvelinin her bir sayfasının isim ve soyadı belirtilmeden imzalanması durumunda istekli hakkında nasıl bir karar alınması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda bazı kalemler için bedel öngörülmemesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda bazı kalemler için sıfır (0) lira teklif verilmesi hukuken mümkün müdür?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  İstekliler ihale dokümanın içersinde yer verilen teklif mektubuna uygun teklif vermek zorunda mıdırlar?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat cetvelindeki ay,çalışacak işçi maliyeti ve sayısı sütunları ile ilgili hataya ilişkin örnek karar

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif cetvelinde idare tarafından çalıştırılacak araçlar için sabit bir maliyet belirlenmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku