1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat teklif cetvelinin bütün sayfalarının teklif vermeye yetkili kişiler tarafından imzalanmış olması gerekli midir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Yüzonaltı”dan sonra “bin” yazılmadığı için firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat teklif mektubunda virgülden sonra 4 hane olacak şekilde fiyat yazılması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda 1 Kuruşluk Hata Aritmetik Hata Olarak Kabul Edilip Firmanın Değerlendirme Dışı Bırakılmasını Gerektirir mi?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat teklif mektubunda 1 kuruştan düşük teklif verilebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunun bir satırında bir kuruştan aşağı teklif verilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif zarfından biri boş birisi dolu teklif mektubunun çıkması durumunda nasıl hareket edilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat cetvelindeki yer alan malzemelerin tümüne 1 kuruş teklif bedeli öngörülmesi (0.01 TL) mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat teklif mektubunda eki cetvelide malzeme sayılarının işçi sayısından bağımsız olarak belirlenmesi hukuka aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat teklif cetvelindeki bir ifadenin değiştirilerek teklif verilmesi durumunda nasıl bir karar alınması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif cetvelinde ihale kayıt numarasına yer verilmemesi mevzuata aykırı mıdır?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  İdarece teklif mektubunda virgülden sonra 3 hane belirtilmesi durumunda nasıl teklif verilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku