1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Yapım İşlerinde İşyeri Teslimi ve Süre Uzatımına Etkisi

Yapım işlerinde işin süresi işyeri teslimi ile başlar. İşyerinin teslim edilmediği veya fiilen teslim edilemediği hallerde, bu sürelerin dikkate alınması ve işin süresinin uzatılması gerekir....

Devamını Oku

İhale Sürecinin Uzaması Nedeniyle Zamanında Sözleşme İmzalanamayan Hallerde Hizmet Alımlarında Uygulama

İhalenin çeşitli sebeplerle yetişmemesi halinde, süre uzatımı verilip verilmeyeceği tartışmalıdır. Ancak, süreklilik arzeden hizmetlerde kalan süre için sözleşme imzalanması uygulaması benimsenmiştir....

Devamını Oku

İşin Süresi Sözleşme Hükümlerinde Değişiklik Yapılarak Uzatılabilir Mi?

Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılarak ve bu değişiklik için ilgili makamlardan izin alınarak, işin süresi uzatılabilir mi? Bu sorunun cevabı hayırdır. Ancak, sulhen çözüm mekanizmaları da unutulm...

Devamını Oku

Hatalı Süre Uzatımı Geri Alınabilir Mi?

Yüklenicilere verilmiş olan süre uzatımlarının daha sonra hatalı olduğu gerekçesi ile geri alınabilmesi iyiniyet kuralları ile bağdaşmayacaktır. Ancak, bu durumun her olayın mahiyetine göre değerlendi...

Devamını Oku

Süre Uzatımı Verilmesinin Şartları Nelerdir?

Süre uzatımı verilebilmesi için bazı şartların bulunması gerekmektedir. Ancak, bu şartlar süre uzatımının nedenine göre değişiklik göstermektedir....

Devamını Oku

Hizmet Alımlarında Süre Uzatımı ve Nedenleri

Süre uzatımı nedenlerinin yeterince bilinmemesi firmaları ve idareleri mağdur etmektedir. Bu sebeple yer teslimi, ödenek yetersizliği, iş programı, teknik dokümanlar ve mücbir sebepler ile süre uzatım...

Devamını Oku