1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Evsel Atık Tarife Uygulamaları ve Sorunlu Konulara Çözüm Önerileri

Evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesinde ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler makalede ele alınmıştır....

Devamını Oku

Belediye Vergilendirme İşleri Üçüncü Kişilere Hizmet Alımı Yoluyla Yaptırılabilir Mi?

Makalede belediye gelirleri içerisinde olan bu vergilerin, vergilendirme işlemlerinin ilgili mevzuat ve Sayıştay kararları ışığında özel firmalara hizmet satın alma yoluyla yaptırılabilme ...

Devamını Oku

Belediyelerde İç ve Dış Borçlanma

Kaynak ihtiyacı sebebiyle belde, ilçe, il ve büyükşehir belediyeleri, mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak için kanunla kendilerine verilen yetkiler ve koyulan...

Devamını Oku

Belediye Gelirlerine Haciz Konulması, Genel Bütçe Gelirlerinden Belediyelere Aktarılan Paylara Haciz Konulabilir Mi?

Belediyelere genel bütçe gelirlerinden aktarılan kaynakların haczedilip haczedilemeyeceği ve nasıl tutulacağı bu makalede ele alınmakta olup, konu Yargıtay kararları ile izah edilmektedir....

Devamını Oku

Belediyelerde Borçlanma, Borç Anapara ve Faizlerinin Muhasebeleştirilmesi

Belediyeler ya yeterli kaynak yaratamadıklarından ya var olan kaynaklarını etkin kullanamadıklarından ya da büyük ölçekli projeler gerçekleştirebilmek için zaman za...

Devamını Oku

Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (Tedes) Nedir? Trafik İdari Para Cezalarının % 30 U Artık Belediyelerin!

Belediyeler, gelir kalemlerini arttırabilmek için çeşitli alternatif yollar aramaktadır. Emniyet Müdürlükleri ve belediyeler arasında kurulacak komisyon, komisyon ç...

Devamını Oku