1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Yapım İşlerinde Anahtar Teslim Götürü Bedel Sözleşmelerde Doküman Uyumsuzluğu

İdarelerce hazırlanan dokümanlar tip dokümanlar olması hasebiyle genelde meri mevzuata uygun, birbiriyle uyumlu ve birbirini tamamlayıcı mahiyette bütünlük arz edecek şekilde düzenlendiği halde; kimi ...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Uygulama Projelerinin Hazırlanması Zorunluluğu, İstisnaları, Görevlilerin Sorumluluğu

Yapım işi ihalelerinde proje zorunluluğu bulunmaktadır. Genel kural olarak uygulama projesi hazırlanmadan yapım işi ihalesine çıkılması doğru değildir. Analizde bu ana kural ve istisnaları üzerinde du...

Devamını Oku

Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelerin Uygulanmasına ve Eksikliklerine Yönelik Tespitler

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde karşılaşılan sorunlara yönelik olarak önemli ve cesaretli tespitler yer almaktadır. Söz konusu sorunların çözümüne yönelik ciddi adımların atılmasına ihtiyaç...

Devamını Oku

Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Anket Çalışmasındaki Soruları Bir De Kendimize Sorsak

Anahtar teslimi götürü bedel işlerin uygulanmasına yönelik olarak anket çalışması yapılmış ve önemli sorular sorulmuş. Kendimize de bu soruları sorsak cevapları nasıl olurdu?...

Devamını Oku

İhale Dokümanlarının Delil Sözleşmesi Niteliği

4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen yapım işlerinde imza edilen sözleşmeler ve bu sözleşmelerin ekinde yer alan belgeler Hukuk dilinde "Delil Sözleşmesi" olarak kabul edilmektedir. Delil sözleşmesi t...

Devamını Oku

Sözleşme Türleri, Sözleşme ve Eklerinin Bağlayıcılık Sırası

Yapım işlerinde sözleşme türleri denildiğinde akla birim fiyat ve anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeler akla gelir. Karma sözleşmelerde bulunmakla birlikte bu sözleşme türü diğer ikisini bünyesinde...

Devamını Oku