Doğrudan Teminler Ekap Üzerinden Gerçekleştirilecek

İhale (Ortak-Diğer) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
DOĞRUDAN TEMİNLER EKAP ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Özeti :

Doğrudan Temin'in Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinde belirtilen hallerde doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımların elektronik ortamda yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ” 11 Temmuz 2023 tarihli ve 32245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

1 Şubat 2024 tarihinde yürürlüğe girecek Tebliğ uyarınca, bu tarih ve sonrasında doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda; 

  • Piyasa fiyat araştırmaları kısmen veya tamamen elektronik ortamda yapılabilecek.
  • EKAP üzerinden alım duyurusu yapılabileceği gibi alıma katılmak isteyen kişilere davet gönderilebilecek.
  • EKAP üzerinden e-fiyat teklifi verilebilecek.  
  • Alımlara e-fiyat teklifi sunacak kişiler hızlı ve kolay şekilde EKAP’a kayıt olabilecek.
  • Alım sonuçları EKAP üzerinden teklif veren gerçek veya tüzel kişilere bildirilecek.
  • 4734 sayılı Kanunla ya da diğer kanunlarla bu Kanundan istisna olarak doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlar da EKAP üzerinde gerçekleştirilebilecek.