1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Yapım İşlerinde Teminat Süresi Nedir ve Kesin Kabul Uygulamaları

Yapım işleri sözleşme uygulamalarında teminat süresi ve kesin kabul süreci makalede detayı ile ele alınmaktadır....

Devamını Oku

Geçici Kabullerde İş Noksanlıklarının Tespitlerine Yönelik Mevzuatta Yer Alan Düzenlemeler

Makalemizde geçici kabul aşaması ile kesin kabul aşamasında yapılan işler veya alınan mallarla ilgili bir eksiklik ihtimaline karşı yükleniciden alınacak teminat, kesinti vb. adlarla ifade...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri

Bu çalışmada usul ve esasları 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) ve Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde düzenlenen kabul işleml...

Devamını Oku

Hizmet Alımlarında Muayene ve Kabul Sürecine Yönelik Değerlendirmeler

Bu makalede, hizmet alımlarına ilişkin muayene ve kabul işlemlerine farklı bir açıdan yaklaşılarak uygulamada kamu idarelerinin karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri problemler ortaya konul...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Teslim ve Tamamlama

Makalemizde kamuya ait yapım işlerinde eserin teslim ve tamamlanmasının izahı yapılacak, genel olarak yapım işinin kabulü ancak eserin sözleşme ve ekleri gereğince süresinde tamamlanara...

Devamını Oku

Yapım İhaleleri Sözleşmelerinde Geçici Kabul Uygulamaları

Yapım işlerinde geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) ile Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde (YİMKY) düzenlenmiştir. YİGŞ'deki kabul işlemleri...

Devamını Oku