1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Sözleşmenin Devri ve Devrin Şartları

Çalışmamızda ihale hukuku açısından sözleşmenin devri için gereken şartların neler olduğu, normal süresi bitmiş olan bir sözleşmenin devrinin mümkün olup ...

Devamını Oku

Sözleşme Hukukunda Sözleşmenin Devri Maddesi ve Değerlendirilmesi

4735 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, sözleşmelerin devri konusu, var olan tartışma konuları da dikkate alınarak başlıklar halinde bu yazımızda ele alınacaktır....

Devamını Oku

Yapım İşlerinde İşyeri Değişikliğinin Anlamı ve Hatalı Uygulama Örneği

Yapım işlerinde belirli hallerde işyeri değişikliği mümkün olabilmektedir. Söz konusu haller 4735 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatta ele alınmıştır. Ancak, uygulamada işyeri değişikliği ...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde İşyeri Değişikliği ve Sonuçları

Yer teslimi yapılmadan önce veya sonra idarece işyeri değişikliği yapılabilecektir. 4735 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre işin yapılacağı yer değişirse, yükleniciye bundan dolayı i...

Devamını Oku

Hizmet Alımlarında Sözleşmenin Devri

Sözleşmenin devri bazen zorunlu bir hal alır. Bu gibi hallerde idarenin izni ve devir alacak kişilerin de yeterlik şartlarını sağlaması halinde sözleşme devredilebilir. Ancak, uygulamada sor...

Devamını Oku

Sözleşmenin Devrinde Aranan Zorunlu Haller Nelerdir?

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 16.maddesi gereği, sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak sözleşmenin devrinin şartlar...

Devamını Oku