1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Özel Öğrenci Statüsü ve Lisanüstü Eğitim ve Öğretimde Uygulaması

Bu yazımızda lisansüstü eğitim ve öğretimde sıklıkla karşılaşılan son dönemde lisans ve önlisans eğitim ve öğretimde uygulanan “özel öğrencilik” statüs&uum...

Devamını Oku

İl Özel İdarelerinin Sıhhi Müesseselerin Denetiminde Yetkisi Var Mıdır?

Bu çalışmamızda İl Özel İdareleri tarafından ruhsatlandırılan ve denetlenen sıhhi müesseselerin ruhsat ve denetimine ilişkin hukuki durum ve fiili durum değerlendirilecektir....

Devamını Oku

Kat Karşılığı İnşaat Süreci, Arsa Karşılığı İnşaat Süreci ve Devlet İhale Kanunu

İdareler ihtiyaç duydukları taşınmazları (hizmet binası, lojman, sosyal tesis ve diğer çeşitli Gayri Menkulleri) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde ihale ederek yap...

Devamını Oku

Arsa ve Arazi Düzenlemeleri Hakkında Genel Değerlendirmeler

Son zamanlarda yayımlanan birçok kanun, tüzük ya da yönetmelikte imar mevzuatı ile ilgili hükümler bulunmaktadır. İmar mevzuatının en girift konularından biri arazi ve ...

Devamını Oku

Toplu Taşıma Hizmeti Veren Otobüs Hatlarının Kiraya Verilmesi

Son yıllarda irili ufaklı birçok belediyenin “imtiyaz hakkı” olarak yürüttüğü birçok kamu hizmetini özelleştirdiği gözlenmektedir. Bunlardan önemli bir...

Devamını Oku

Arsa veya Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Nasıl Bir Yol İzlenmelidir?

Belediyeler kendi bütçelerinden ödeme yapmadan kendi mülkiyetlerinde bulunan arsalar üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre kat karşılığı inşaat ihaleleri ger&...

Devamını Oku