1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Hatalı Süre Uzatımından Gerçekleştirme Görevlisi veya Harcama Yetkilisi Sorumlu Olacak Mıdır?

Hatalı Verildiği Tespit Edilen Süre Uzatımlarında Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi Sorumlu Tutulacak Mıdır?...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Gecikme Cezası Uygulamaları ve Süre Uzatımı İlişkisi

Bu makalede bulacağınız başlıklar şu şekildedir: Mücbir sebeplerin süre uzatımına etkisi, iş artışı nedeniyle süre uzatımı ve verilen sürenin iş artışı ile uyumlu olması gerekip ge...

Devamını Oku

Mücbir Sebep Nedir, Süre Uzatımına Etkisi

Gerek mal-hizmet alımlarında gerekse yapım işlerinde işin zamanında sonuçlandırılmasını engelleyen ve sorumluluğu yükleniciye ait olmayan doğal afet, iş artışı, iş yeri tesliminde gecikme ...

Devamını Oku

İşin Süresi ve Hizmet Alımlarında Süre Uzatımı Uygulamaları

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre ihalesi ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre de sözleşmesi yapılan hizmet alım ihaleler...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Yer Teslimi ve Sonrasında Yaşanan Sorunlar ile Yer Teslimi Sonrası İşin Yapı Sürecine Yönelik Değerlendirmeler

Yapım işlerinde işin süresi yer teslimi ile başlamaktadır. Ancak, işin mahiyetinden kaynaklı olarak bazı hallerde yer teslimi yapılamamakta veya teslim edilen yerde sorunlar ortaya çıkabil...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde İşin Süresi, Süre Uzatımı ve Gecikme Cezası Uygulamaları

İşin süresi, süre uzatımı verilmesi ve bağlı olarak gecikme cezası uygulamaları yapım işlerinde karşılaşılan en büyük sorunlardandır. Doğru hareket edilmediğinde tarafların zararın...

Devamını Oku