1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Belediye Başkanlarının İçişleri Bakanı Tarafından Görevden Uzaklaştırılması, Nedenleri, Sonuçları ve Danıştay Yaklaşımı

Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına yönelik 5393 sayılı Belediye Kanununda hüküm bulunmaktadır. Söz konusu hüküm gereği İçişleri Bakanı yetkisi...

Devamını Oku

Refakat İzni Nedir, Memur Aynı Yakını İçin Birden Fazla Refakat İzni Kullanabilir Mi?

Bu makalede 657 sayılı Kanunun 6111 sayılı Kanunla değiştirilmesi sonrasında ortaya çıkan durum ve “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul v...

Devamını Oku

İsteğe Bağlı Emekli Olunacak Haller Nelerdir? Memurlara Bu Hak Hangi Durumlarda Verilmektedir?

Bu makalede zaten memurlar arasında tartışmalı ve tereddütlü konulardan olan normal şartlar haricinde sağlık, re’sen, sicilen gibi nedenlerle ve memuriyete başlama tarihleri dikkate alınarak...

Devamını Oku

Personele Verilecek Giyecek Yardımı, Konuya İlişkin Görüşler ve Değerlendirmeler

Makalemizde yönetmelik kapsamında giyecek yardımından yararlanma ile ilgili mevzuat hükümleri, yapılan değişiklikler ile yargı kararları ve idari görüşlere yer verilecektir....

Devamını Oku

Belediye Başkanlarının Makam Tazminatları ve Emekliliğe Yansıması

Bu analizde özellikle emeklilikte önemli bir ödeme unsuru olan makam tazminatı ve bu tazminata bağlı olarak ödenen temsil ve görev tazminatının 5434 sayılı Kanun ve 5510 sayıl...

Devamını Oku

Özel Yetenek Sınavlarında Görevlendirilen Kişilere Ödeme Yapılabilir Mi?

Yönetim kurullarınca belirlenerek rektörlük makamınca olur verilen jüri üyeleri ile raportöre kurum bütçesinden jüri üyesi ve raportör ücr...

Devamını Oku