1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Yüklenici Kusuruna Dayanmayan Fesih - Tasfiye Sebepleri ve Sonuçları

Ölüm, mücbir sebep halleri, ifa imkansızlığı ve iş artış oranının üzerindeki artışlar sözleşmenin yüklenici kusuruna dayanmayan ve yaptırım uygulanmayan fesih sebepleridi...

Devamını Oku

Fesih Usulü ve Hukuksal Neticeleri

Sözleşmelerin feshi halinde izlenecek yöntem 4735 sayılı Kanunda hüküm altına alınmıştır. Menfi zarar talebi, teminatların gelir kaydedilmesi ve yasaklılık verilmesi feshin sonu&cc...

Devamını Oku

Yüklenicinin Kusuruyla Sözleşmelerin Feshi ve Sonuçları

İmza edilmiş sözleşmeler bazı zamanlarda yüklenici kusuru ile feshedilebilir. Sözleşmenin kurallara aykırı devri, yüklenicinin iflası, tutukluluk, ihale dokümanına aykırı hare...

Devamını Oku

Yapım Sözleşmelerinin Tasfiyesi

Yapım işlerinde işin tasfiyesi sürecinde geçici ve kesin kabule ilişkin düzenlemeler ile teminat süresi ve teminatlara ilişkin hükümler dikkate alınarak gerekli adımlar...

Devamını Oku

Sözleşmenin Feshi Halinde Kesin Teminat Yüklenici Borcuna Mahsup Edilebilir Mi?

Sözleşmenin feshi halinde gelir kaydedilecek teminatların yüklenici borcuna mahsubu mümkün olmadığı gibi, gelir haricinde kullanılması da olanaklı gözükmemektedir....

Devamını Oku

Sözleşmenin Feshinin Geçerlik Zamanı

Sözleşmenin feshi, sebebine de bağlı olarak yürürlüğe girer. Bazı hallerde hemen sözleşme feshedilmiş sayılırken, bazı hallerde sözleşmenin feshi için 7 günl&...

Devamını Oku