1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Son Düzenlemelerle İhalelerde Kesinleşmiş Vergi Borcu, Anlamı ve Bu Kapsamda Ele Alınacak Vergi Türleri

Kamu İhale genel tebliğinde 6 Şubat tarihinde değişiklik yapılmış ve kesinleşmiş vergi borcu kapsamında dikkate alınacak vergilere yönelik net düzenlemelere yer verilmiştir. Analizde bu konu...

Devamını Oku

Ticaret Sicil Gazetesindeki Faaliyet Alanları Haricinde İhalelere Girilebilir Mi?

Faaliyet alanı içerisinde yer almayan bir işin ihalesine katılma halinde, bu kişilerin ihale dışı bırakılması hukuki değildir. Bu makale ile ilgili kısa bir analiz sitemizde yer almaktadır....

Devamını Oku

Terör Örgütleri ile İltisaklı Kişilerin İhale Dışı Bırakılması

4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine eklenen hükme göre terör örgütleri ile bağlantılı kişiler ihale dışı bırakılacaktır. İhale dışı bırakılacak bu kişilerin teminatlarının g...

Devamını Oku

Mavi Kart Hak Sahiplerinin İhalelere Katılması

Bu makalenin temel amacı, Mavi Kart hak sahiplerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelere katılımının incelenmesidir. Ancak Mavi Kart hak sahiplerinin kamu kurulu...

Devamını Oku

İhale Dışı Bırakılmada Hısımlık İlişkisi: Kardeş Birinci Dereceden Akraba Mıdır?

İhalelere katılmada hısımlık nedir, nasıl ele alınır ve değerlendirme nasıl yapılır, makalede ele alınmaktadır....

Devamını Oku

İhalelerde Kesinleşmiş Vergi ve Sgk Borçları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İhalelerde SGK ve vergi borcu olan kişiler ihale dışı bırakılabilmekte ya da bu kişilerle sözleşme imzalanmamaktadır. Ancak, SGK ve vergi borcunun mahiyeti ve nasıl ele alınması gerektiği ile ilg...

Devamını Oku