1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Hakediş Ödemelerinde Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (Sgk) Borcu Sorgulaması

Makalemizde yüklenicilerin SGK’ya olan borçları ile vergi borçlarının sorgulanması ve bir borcun mevcudiyeti halinde nasıl bir yol izleneceği değerlendirilecektir....

Devamını Oku

Sosyal Güvenlik Kurumu (Sgk) Primi Ödemelerinde Teknik Şartname Hükümlerinin Durumu

Bir Kamu İhale Sözleşmesinin uygulanması sırasında, teknik şartnamede aksine hüküm bulunduğunda ihaleye ilişkin yapım işinde teknik personelin iş programına göre işin kendi mesleği...

Devamını Oku

Emekli Çalıştırılan İşlerde Hakediş Ödemeleri Normal Yapılıyorsa Hata Bulunmaktadır

Hizmet alım ihalelerinde emekli personellerin çalıstırılması yaygındır. Bu tür kisilerin çalısması durumunda idarelerce hakedis ödemeleri yapılırken, bu kisilerin özel dur...

Devamını Oku

Çalışılmayan Günlere İlişkin Yemek ve Yol Bedelleri Kesilir Mi?

Hizmet alım ihalelerinin büyük kısmında (Personel çalıştırılmasına dayalı olsun veya olmasın) ihale konusu işte çalışan kişilere yemek ve yol yardımı yapılmaktadır. Bu yardım &...

Devamını Oku

Yapı Denetim Görevlilerinin İnşaat Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Örnek Olay İncelemesi ve Değerlendirmeler

Yapı denetim görevlileri, yapım işlerinin kontrollük hizmetlerini idare adına yerine getiren kişilerdir. Bu kişiler süreçte önemli sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Bazıla...

Devamını Oku

Hakediş Düzenlemelerinde Nelere Dikkat Etmek Gerekir? Denetimlerde En Çok Hangi Alanlara Bakılmaktadır?

Hakediş raporu düzenlemelerinde idarelerin dikkat etmeleri gereken önemli konular bulunmaktadır. Yazımızda bu konulara değinilecektir....

Devamını Oku