1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

6102 Sayılı Ttk Da Noter Onayına Bağlanan Hukuki İşlemler Nelerdir?

Bu çalışmada, TTK uyarınca noter onayını gerektiren hukuki işlemler, ticaret şirketi türleri esas alınarak ve sistematik bir şekilde açıklanmıştır....

Devamını Oku

Kayıtlı Sermaye Sistemi Nedir? Anonim Şirketlere Bu Sisteme Girme ve Sistemden Çıkma Nasıl Olur?

Bu çalışmada, mevzuat hükümleri çerçevesinde halka kapalı anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemine geçişine ve bu sistemden çıkışına ilişkin usul ve es...

Devamını Oku

Temsil Yetkisinin Anonim ve Limited Şirketlerde Sınırlandırılması

Bu çalışmada, öncelikle anonim ve limited şirketlerde temsil yetkisi kısaca açıklanacak, daha sonra da temsil yetkisinin sınırlandırılmasına ilişkin detaylı ve açıklayıcı bil...

Devamını Oku

Limited ve Anonim Şirketler Tarafından Düzenlenmesi Gerekli Faaliyet Raporlarının Asgari İçerikleri Ne Şekilde Olmalıdır?

Bu çalışmada, anonim şirketlerin yönetim kurulu tarafından düzenlenmesi zorunlu olan yıllık faaliyet raporlarının asgari içeriğinde neler bulunması gerektiği hakkında detaylı b...

Devamını Oku

Türk Ticaret Kanununda Şirketler İçin Öngörülen İdari Para Cezaları Nelerdir?

Bu çalışmamızda, ticaret şirketlerine ilişkin YTTK’da öngörülen ve yaptırımı idari para cezası olan kabahatler ile bu kabahatlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar üzer...

Devamını Oku

Mahkeme Kararıyla Anonim Şirketlerin Sona Erdirilmesi

Bu çalışmada, ETTK hükümleri ile karşılaştırmalı olarak, YTTK’daki anonim şirketlerin mahkeme kararıyla sona ermesini gerektiren haller ile bu hallere ilişkin usul ve esaslar detaylı ...

Devamını Oku